Peroperační embolie


Embolie obecně je život ohrožující stav způsobený uvíznutím částice v cévním systému, kde způsobí jeho obstrukci. Podle charakteru a původu částic může vzniknout embolie tuková, vzduchová, způsobená trombem, celulární (metastázy, plodová voda) nebo subcelulární (rozpadlé buňky). Každá z forem má odlišné příčiny vzniku a rizikové faktory, některé můžou být závažnou komplikací určitých operačních výkonů. Algoritmus popisuje vznik embolie při neurochirurgické operaci s důrazem na příznaky, podle kterých musí lékař tento stav včas rozpoznat a správně na něj zareagovat.

2016
peroperační embolie
vzduchová embolie
hypotenze
tachyarytmie
komplikace
Zveřejněno: 27.4.2016

Recenze

MUDr. Michaela Ťoukálková
Lékařka Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace, Fakultní Nemocnice Brno - Dětská nemocnice, Brno, Česká republika

Vzduchová embolie je život ohrožující příhoda, která vzniká za specifických podmínek, které se mohou vyskytnout zejména při operačním zásahu v zadní jámě lební a v případech, kdy je operační pole nad úrovní srdce. Proto je třeba na ni v těchto případech VŽDY myslet! To je již polovina úspěšné cesty k záchraně života pacienta. Tento algoritmus studenty nenápadně, avšak věcně, navede ke správnému rozhodnutí, které v tomto případě musí být rychlé a bohužel v reálu neposkytuje příliš prostoru pro chyby.

Zdroje

ALLMAN, Keith, Iain WILSON a Aidan O’DONNELL, ed. Oxford handbook of anaesthesia. 3rd ed. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2011. Oxford handbooks. ISBN 978-0-19-958404-8.

JINDROVÁ, Barbora, Martin STŘÍTESKÝ a Jan KUNSTÝŘ. Praktické postupy v anestezii. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3626-6.

MIRSKI, Marek A., et al. Diagnosis and treatment of vascular air embolism. The Journal of the American Society of Anesthesiologists, 2007, 106.1: 164-177.

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Embolie

Algoritmy