Závažná alergická reakce


Závažná alergická reakce je život ohrožující stav. Objevuje se v souvislosti s bodnutím hmyzem, požitím určitých potravin či po podání některých léků. Včasná diagnostika a neprodlená léčba hraje hlavní roli. Algoritmus Vás seznámí s možností diagnostiky a léčby tohoto závažného stavu. 

2011
alergie
anafylaktická reakce
adrenalin
bronchospasmus
Zveřejněno: 22.12.2011

Recenze

MUDr. Pavel Buček
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Předkládaný výukový algoritmus “Závažná alergická reakce” nás přenese do situace, kdy se musíme jako lékař v ordinaci LSPP postarat o pacienta v akutním ohrožení života, způsobené rozvojem anafylaktické reakce. S takovou reakcí se v ordinacích setkáváme poměrně vzácně, což má za následek, že na ni často nemyslíme a přisuzujeme mylně příznaky jinému onemocnění. Toto může ve výsledku vést k opoždění adekvátní léčby s fatálními důsledky.
Již z počátku je zdůrazněna důležitost anamnézy a vyšetření, kde i přes alergickou anamnézu, která neodpovídá alergenům, se kterými byl pacient v kontaktu, musíme na základě dechových, oběhových a kožních projevů na anafylaxi myslet. Následné otázky a odpovědi nás nasměrují k správnému postupu v terapii tohoto závažného stavu, kde se v praxi stále můžeme setkávat s řadou zažitých chyb. Algoritmus je dobře zpracovaný a jistě poslouží nejen studentům medicíny, ale i např. ambulantním lékařům, jako netradiční a zajímavý způsob osvěžení znalostí péče o takto ohroženého pacienta.

Zdroje

KRČMOVÁ, Irena a Vít PETRŮ. Anafylaktická a anafylaktoidní reakce - její léčba. Medicína pro praxi. 2009, 6(Suppl. C). ISBN 978-80-87327-10-4

ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2099-9

POKORNÝ, J. Lékařská první pomoc. 2., dopl. vyd. Praha: Galén, 2010, xvii, 474 s. ISBN 978-80-7262-322-8

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Anafylaxe

Alergie

Algoritmy