Toxická reakce na lokální anestetika


Lokální anestetika jsou hojně používána anesteziology, operatéry, případně i praktickými lékaři. Při jejich použití hrozí riziko závažných toxických reakcí, které mohou vést i k fatálnímu konci. Předkládaný algoritmus ukazuje možnosti minimalizace těchto rizik a předkládá i postup při řešení  závažné kardiovaskulární komplikace podle současných doporučení.

2011
toxická reakce
infraklavikulární blokáda
bupivakain
lipidová emuzle
Zveřejněno: 22.12.2011

Recenze

MUDr. Michal Horáček
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Motol a 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Multimediální výukový algoritmus „Toxická reakce na lokální anestetika“ simuluje rozhodování anesteziologa v běžné klinické praxi. V kazuistice pacienta podstupujícího osteosyntézu zlomeniny předloktí v infraklavikulárním bloku autoři nabízejí vždy čtyři odpovědi, z nichž je jen jedna správná, na devět postupně pokládaných otázek týkajících se anatomie, výběru lokálního anestetika, nutných předoperačních vyšetření, zajištění a pomůcek před indukcí blokády, sledování po aplikaci lokálního anestetika, dávky a způsobu podání lokálního anestetika, prvních příznaků toxicity a reakce anesteziologa a další léčby při zástavě oběhu. Popis případu je vhodně doplněn obrázky a funkčními videosekvencemi. Za přednost považuji vhodný námět, podrobné zpracování scénáře od prvních rozhodnutí až do nutnosti resuscitace zástavy oběhu v důsledku toxicity lokálního anestetika.

V Praze 22. 1. 2012

Zdroje

LARSEN, Reinhard. Anestezie. Vyd. 2. české. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0476-5

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy