SVT u dítěte


Supraventrikulární tachykardie (SVT) představují velmi častý typ arytmií dětského věku vyžadující specifický přístup. Tento interaktivní algoritmus řešitele provede akutním managementem ukončení SVT v závislosti na urgentnosti stavu podle nejnovějších doporučených postupů. Zároveň umožňuje náhled do dlouhodobé terapie k prevenci výskytu dalších epizod SVT u dětí.
V našich multimédiích Vám povíme příběh ale z úplně jiného pohledu, protože se staráme o dětského pacienta. Chtěly jsme se vcítit do vnímání světa očima našich nejmenších, které svět nevidí černobíle, ale mnohem barevněji, živěji a se špetkou magie v kapse. Tímto Vás tedy vítáme v našem pohádkovém světě.

2024
supraventrikulární arytmie
tachykardie
vagové manévry
kardioverze
AVNRT
AVRT
Zveřejněno: 1.6.2024

Recenze

Supraventrikulární tachykardie je nejčastější arytmií diagnostikovanou v dětském věku. Mezi hlavní příznaky patří pocit zrychleného srdečního tepu neboli palpitace, ale mohou se objevit závratě, točení hlavy, bolest na hrudi, tlak v krku, dušnost a/nebo mdloby. Pokud epizoda trvá mnoho hodin, může dojít k rozvoji srdečního selhání. Obecně však můžeme konstatovat, že děti jsou schopny tolerovat velmi rychlou srdeční frekvenci po mnoho hodin, aniž by vykazovaly nějaké příznaky onemocnění. Proto máme i dostatek času pro diagnostiku a terapii například vagovými manévry.
Interaktivní algoritmus diagnostiky a terapie supraventrikulární tachykardie jasně a pragmaticky prezentuje postup řešení daného onemocnění při různých modalitách a edukativně se zaměřuje na praktické dovednosti podávání intravenózní antiarytmické terapie a elektrické kardioverze. Musím velmi pochválit kvalitu algoritmu, který splňuje cíle klidné, rozvážné a přesné diagnostiky a předkládá jasný postup řešení.

Zdroje

DUBIN, Anne. Management of supraventricular tachycardia (SVT) in children [online]. 2023 [cit. 2023-10-18]. Dostupné z: https://1url.cz/@uptodatesvt
FOGOROS, Richard. Overview of Wolff-Parkinson-White Syndrome (WPW) [online]. [cit. 2023-11-05]. Dostupné z: https://1url.cz/@wpwsyndrom
FRISCH, Daniel a Peter ZIMETBAUM. Vagal maneuvers [online]. [cit. 2023-10-30]. Dostupné z: https://1url.cz/@vagalmanouvers
HALUKA,, Judy. The Basics of the Pediatric Tachycardia for Pediatric Advanced Life Support[online]. [cit. 2023-10-29]. Dostupné z: https://1url.cz/Du94k
JU LIM, Yun. Management of intractable supraventricular tachycardia unresponsive to primary therapy with Verapamil in a neonatal case [online]. [cit. 2023-11-03]. Dostupné z: https://1url.cz/gu94I
Pediatric Tachycardia With a Pulse Algorithm. American Heart Association [online]. [cit. 2023-10-29]. Dostupné z: https://1url.cz/@algorithm-pediatric-tachycardia
SUCU, Murat, Vedat DAVUTOGLU a Orhan OZER. Electrical cardioversion [online]. [cit. 2023-11-05]. Dostupné z: https://1url.cz/@ncbi-cardioversion
Supraventricular Tachycardia SVT [online]. [cit. 2023-11-03]. Dostupné z: https://1url.cz/uu94S
Tachycardia. ACLS Training Center [online]. [cit. 2023-10-29]. Dostupné z: https://1url.cz/@acls-tachycardia
Tachyarrhythmia in infants and children [online]. [cit. 2023-10-30]. Dostupné z: https://1url.cz/@tachy-in-children
Wolff Parkinson White (WPW) syndróm. Online. Dostupné z: https://1url.cz/9u94P. [cit. 2023-11-05].


 

Výukové cíle

1. Student umí rozpoznat kriticky nemocného pacienta s diagnózou SVT.
2. Student umí rozeznat oběhově stabilního/nestabilního pacienta a postupovat s ohledem na tuto skutečnost.
3. Student ví, jak na léčbu dětského pacienta s SVT.

Klíčové body

1. U dětských pacientů může být náročné odlišit SVT od sinusové tachykardie.
2. U akutního kompenzovaného oběhového selhání můžeme použít vagové manévry a podat adenosin.
3. U akutního dekompenzovaného oběhového selhání přistupujeme k okamžité kardioverzi.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy