Pulzová komorová tachykardia


Pulzová komorová tachykardia je jedna z najčastejších komplikácií po prekonaní infarktu myokardu. V tomto algoritme vás prevedieme manažmentom tejto arytmie u pacienta hemodynamicky stabilného a hemodynamicky nestabilného. Cieľom riešiteľa je využiť znalosti z najnovších ERC Guidelines (2021) a zvoliť správnu postupnosť farmakologickej a nefarmakologickej liečby v oboch prípadoch.

2022
Pulzová komorová tachykardia
hemodynamická stabilita
hemodynamická nestabilita
arytmia
resuscitace
Zveřejněno: 1.6.2022

Recenze

MUDr. David Astapenko, Ph.D.
Lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové

Výukový algoritmus o peroperačně vzniklé arytmii věrně kopíruje běžnou klinickou praxi, které jsme exponováni. Každý anesteziolog musí znát doporučené postupy léčby arytmií a management celého operačního tímu v případě nutnosti akutní léčebné intervence, která si vyžaduje dočasné přerušení operace (jako např. v algoritmu použitá kardioverze). Je skvělé, že se díky tomuto algoritmu nad touto problematikou můžeme zamyslet a vyzkoušet si léčbu ve virtuálním prostoru.

Zdroje

European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. Resuscitation [online]. 2021, 24.03.2021, April 2021(Volume 161), 115-151 [cit. 2022-04-04]. Dostupné z: doi:https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.010

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy