NOVÉ interaktivní algoritmy AKUTNĚ.CZ 2024 - vol.2

Portál AKUTNĚ.CZ pro vás v roce 2024 připravuje opět spoustu nových interaktivních algoritmů… a se začátkem prázdnin je tu druhá várka dalších 6 nových algoritmů, které vznikaly v rámci předmětu Samostatná práce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v akademickém roce 2023/24 a další budou následovat. Dohromady tedy se můžete těšit na výsledky práce týmu 30 lékařů a 30 studentů. Za celý tým portálu AKUTNĚ.CZ vám přejeme krásné léto!

Všechny algoritmy také prošly recenzním řízením odborníkem na danou problematiku. 

Ponořte se do nových virtuálních případů z klinické praxe! Zde jsou nové interaktivní algoritmy roku 2024:

Anestezie u mitochondriálních vad

MUDr. Martina Klincová, MUDr. Lucie Štětková, Kristína Kunová, Kristína Martišková
Mitochondriálne vady patria medzi vzácne metabolické ochorenia, prejavujúce sa radou rôznych príznakov a komplikácií, ktoré ovplyvňujú nielen bežný život týchto pacientov, ale majú dopad aj na možnosti zdravotnej starostlivosti. V tomto interaktívnom algoritme si môžete v úlohe anestéziológa vyskúšať špecifiká podania anestézie a nasledovnej pooperačnej starostlivosti u pacienta so syndrómom MELAS (Mitochondriálna Encefalopatia, Laktátová Acidóza a Stroke-like epizódy). 

Poresuscitační péče - 2023

MUDr. Olga Smékalová, MUDr. Marek Kovář, Jan Nemčok, Aleš Fojtík. Ilustrace: Samuel Sakala (úvodní grafika), Ema Záleská
Návrat spontánní cirkulace je pouze prvním krokem k zotavení po srdeční zástavě. Na podkladě protrahované hypoperfuze až ischemie orgánů a následné reperfuze dochází k rozvoji patofyziologických jevů, které v intenzivní péči výrazně ovlivňují pacientovu prognózu. Je důležité mít na paměti, že outcome může být jak pozitivní, tak špatný, a proto je nutné zohlednit oba scénáře. Z tohoto důvodu průchod algoritmem zahrnuje možnost volby mezi dobrou a špatnou prognózou. Algoritmus Vás provede současnými doporučeními v poresuscitační péči od kauzální terapie zástavy oběhu, přes doporučený teplotní management pacienta, až po neuroprognostikační vyšetření. Protože rčení praví: „Mozek je život.“ 

Puerperální sepse

MUDr. Matěj Anton, MUDr. Anežka Šteflová, Jana Chudíková, Lucie Filová. Ilustrace: Pelcová Martina
Puerperální sepse je akutní stav v porodnictví. Jedná se o systémovou rekaci organismu na zánět, vznikající v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Situaci je nutné včas rozpoznat a adekvátně léčit, rozvoj sepse vede k ohrožení života ženy. Především se jedná o včasné zahájení empirické antibiotické léčby. Díky standardní gynekologické péči v České republice, se ale jedná o stav poměrně raritní. Jeho opomenutí v diagnostice by mohlo mít fatální následky.

Syndrom dlouhého QT intervalu

MUDr. Hana Harazim, Ph.D., PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D., Andrej Hric, Lukáš Hajdúch. Ilustrace: Petra Párnická
Syndrom dlouhého QT je heterogenní skupinou převodních poruch charakterizovaných prodloužením fáze plateau nebo fáze repolarizace akčního potenciálu kardiomyocytů, což zvyšuje riziko rozvoje závažné polymorfní komorové tachykardie s názvem Torsades de pointes (TdP) s možností přechodu až do komorové fibrilace. Dle etiologie můžeme tyto poruchy rozdělit do dvou skupin – vrozený a získaný LQTS. V algoritmu se věnujeme získanému LQTS, který je častější a pro klinickou praxi významnější, i když je jeho význam mnohdy podceňován. Nejčastěji je způsoben iontovými dysbalancemi a farmakoterapií, zaměříme se tedy na nejvýznamnější lékové skupiny schopné QT interval prodloužit, další rizikové faktory pro rozvoj tohoto syndromu a také na akutní řešení již vzniklé arytmie.
 

Tumor lysis syndrom

MUDr. Roman Štoudek, MUDr. Kristýna Polášková, Ph.D., Aleš Štefek, Jakub Cieślar. Ilustrace: Zuzana Gőghová
Říká Vám něco tumor lysis syndrom (TLS)? Pokud ne, měli byste vědět, že se jedná o závažnou, mnohdy i život ohrožující komplikaci léčby nádorů. V této situaci může každý okamžik a chyba znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Tumor lysis syndrom vzniká v případě náhlého rozpadu nádorových buněk, což vede k uvolnění velkého množství intracelulárních látek do krevního oběhu. V rámci tohoto algoritmu zjistíte, jak rozpoznat známky tumor lysis syndromu v laboratorních hodnotách a symptomech pacienta. Navíc Vás absolvování našeho algoritmu vybaví znalostmi, jak rozvoji TLS předcházet a jak řešit jeho akutní komplikace. Chcete být připraveni na tuto závažnou komplikaci a pomoci pacientovi? Pak spusťte náš algoritmus a získejte cenné znalosti, které Vám mohou pomoci zachránit život!

Otrava neznámou rostlinou

MUDr. Hana Straková, MUDr. Barbora Stašová, Kristýna Kriebelová, Natálie Kupková. Ilustrace: Šárka Kolaříková
V případě podezření na otravu neznámou bylinou či léky, je velmi důležité reagovat včas a důkladně odebrat anamnézu a pokud je to možné, tak zajistit vzorky eventuálního zdroje otravy. Pokud máme podezření na otravu, můžeme kontaktovat Toxikologické informační centrum, kde nám sdělí doporučení pro další léčbu. V našem algoritmu si můžete vyzkoušet rozpoznat příznaky otravy nejnebezpečnější evropskou bylinou. 

1. 7. 2024 ...sejdeme se u algoritmů...
virtuální pacient
interaktivní algoritmus
scénář
serious game
Zpět