Puerperální sepse


Puerperální sepse je akutní stav v porodnictví. Jedná se o systémovou reakci organismu na zánět, vznikající v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Situaci je nutné včas rozpoznat a adekvátně léčit, rozvoj sepse vede k ohrožení života ženy. Především se pak jedná o včasné zahájení empirické antibiotické léčby. Díky standardní gynekologické péči v České republice, se ale jedná o stav poměrně raritní. Avšak jeho opomenutí v diagnostice by mohlo mít fatální následky.

2024
sepse
poporodní komplikace
zánět dělohy
Zveřejněno: 1.7.2024

Recenze

Poporodní sepse je závažný stav, který je nutné včas rozpoznat a léčit. Algoritmus srozumitelně uvádí do reálné situace pacientku s typickými potížemi a vede řešitele ke správnému řešení. Sleduje doporučené postupy s důrazem na časné zahájení antibiotické terapie a intervence k úpravě kritického stavu. Dále se algoritmus dotýká problematiky souvisejících komplikací, jako je poporodní krvácení nebo kojení při antibiotické terapii. Absolvováním algoritmu získá řešitel povědomí o sepsi související s těhotenstvím, správném postupu při diagnostice a terapii.

Zdroje

DIAGNOSTIKA A LÉČBA SEPSE V SOUVISLOSTI S TĚHOTENSTVÍM, Doporučený postup ČGPS, Ceska Gynekol 2016; 81(2): 95-97

Shields, Andrea D., Lauren A. Plante, Luis D. Pacheco, a Judette M. Louis. „Society for Maternal-Fetal Medicine Consult Series #67: Maternal Sepsis". American Journal of Obstetrics and Gynecology 229, č. 3 (září 2023): B2–19. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2023.05.019.

Lissauer, D, J Cheshire, C Dunlop, F Taki, A Wilson, Jm Smith, R Daniels, et al. „Development of the FAST-M Maternal Sepsis Bundle for Use in Low-Resource Settings: A Modified Delphi Process". BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 127, č. 3 (2020): 416–23. https://doi.org/10.1111/1471-0528.16005.

Evans, Laura, Andrew Rhodes, Waleed Alhazzani, Massimo Antonelli, Craig M. Coopersmith, Craig French, Flávia R. Machado, et al. „Executive Summary: Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for the Management of Sepsis and Septic Shock 2021". Critical Care Medicine 49, č. 11 (listopad 2021): 1974–82. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000005357.

 

 

Výukové cíle

1. Student je schopen rozpoznat hrozící akutní septický stav pacientky po porodu.
2. Student je schopen včasně reagovat na vzniklý stav pacientky a zahájit adekvátní terapii.
3. Student zná důkladnou preventivní péči o pacientky po porodu, zamezující výskyt poporodní sepse

Klíčové body

1. Rozpoznání začínajícího septického stavu je zásadní k minimalizaci komplikací.
2. Důležité je pacientku hospitalizovat a nasadit empiricky antibiotickou léčbu, aby nedošlo k rozšíření infekce.
3. V gynekologii a porodnictví se velice dbá na dodržování opatření k zamezení vzniku tohoto stavu.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy