Racionální antibiotická terapie


Antibiotická terapie je nedílnou součástí péče o pacienty ve všech oborech, proto je nutné, aby každý lékař znal její všeobecné zásady. Léčba by měla být dostatečně účinná, ale zároveň cílená. Je nutné myslet na riziko vzniku rezistence bakterií. Tento algoritmus vás provede případem konkrétního pacienta, od indikace terapie až po řešení komplikací.

2016
antibiotikum
sepse
kolitida
klostridium
Zveřejněno: 28.4.2016

Recenze

MUDr. Alena Ševčíková
Primářka oddělení klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Brno, Brno, Česká republika

Zařazení výukového algoritmu „Racionální antibiotická terapie“ je pro výuku v rámci urgentních stavů velice přínosné. V jednotlivých krocích je nastíněn správný diagnostický postup při podezření na sepsi s důrazem na včasný odběr klinického materiálu s následnou okamžitou aplikací antibiotik. Algoritmus upozorňuje na důležitost včasné i uvážlivé volby antibiotika s užším spektrem účinku u komunitně vzniklých infekcí, která vytváří menší selekční tlak na vznik antibiotické rezistence než širokospektrá antibiotika. V dalších krocích není zapomenuto ani na dnes poměrně častou komplikaci při léčbě antibiotiky, jako jsou pseudomembranózní kolitidy, způsobené toxinogenními kmeny Clostridium difficile. Algoritmus obsahuje správný diagnostický postup při podezření na toto onemocnění i  volbu adekvátní terapie.

Zdroje

VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 2. přeprac. vyd. Brno, 2005. ISBN 80-868-5000-5.

Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile garantuje Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP In: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství 2/2014 s. 56-66 ISSN1211-264X

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases: update of the treatment guidance document for Clostridium difficile infection In: Clinical Microbiology and Infection, Volume 20, Issue suplement s2, s. 1-26
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1469-0691.12418/full

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy