Meningokoková sepse


Meningokoková sepse, meningokoková meningitida a sepse s meningitidou jsou onemocnění vyvolané gramnegativním diplokokem Neisseria meningitidis  a tvořící skupinu tzv. invazivních menigokových onemocnění. Nezanedbatelné procento zdravé populace je nosičem tohoto mikroba, který však na straně druhé dokáže způsobit fulminantně probíhající a často smrtící onemocnění. Algoritmus vás vtáhne do typického případu IMO a připomene nejdůležitejší principy léčby IMO.

2012
sepse
meningokok
antibiotikum
Zveřejněno: 26.12.2012

Recenze

MUDr. Barbora Garajová
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Invazivní meningokoková infekce je závažné infekční onemocnění, které  postihuje zejména mladší věkové skupiny a  je zatíženo vysokou smrtností. Jeho nespecifické příznaky v počátečním stadiu a rychlost průběhu nejtěžších forem onemocnění vyžadují velmi  včasnou diagnostiku i razantní terapii ideálně zahájenou již v přednemocniční péči. Předložený algoritmus představuje jednotlivé kroky rychlé diagnostiky a léčby včetně podpůrné terapie, bez kterých nelze očekávat příznivé ovlivnění stavu. Algoritmus vás seznámí s hlavními zásadami diagnostiky a léčby IMO.

Zdroje

ČERNÝ, Vladimír, Eduard KASAL, Renata ČERNÁ PAŘÍZKOVÁ, Ivan NOVÁK, Karel CVACHOVEC, Daniel NALOS a Pavel ŠEVČÍK. Invazivní meningokoková onemocnění - doporučený postup v intenzivní péči. Sepse v intenzivní péči. 2005, s. 195-201. ISBN 80-7345-054-2

HÖSCHLOVÁ, Kristina a Olga DŽUPOVÁ. Meningitis C - fulminantní průběh u desetiletého dítěte. Urgentní medicína. 2007, 10(2), 13-15. ISSN 1212-1924

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy