Tumor lysis syndrom


Říká Vám něco tumor lysis syndrom (TLS)? Pokud ne, měli byste vědět, že se jedná o závažnou, mnohdy i život ohrožující komplikaci léčby nádorů. V této situaci může každý okamžik a chyba znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Tumor lysis syndrom vzniká v případě náhlého rozpadu nádorových buněk, což vede k uvolnění velkého množství intracelulárních látek do krevního oběhu. V rámci tohoto algoritmu zjistíte, jak rozpoznat známky tumor lysis syndromu v laboratorních hodnotách a symptomech pacienta. Navíc Vás absolvování našeho algoritmu vybaví znalostmi, jak rozvoji TLS předcházet a jak řešit jeho akutní komplikace. Chcete být připraveni na tuto závažnou komplikaci a pomoci pacientovi? Pak spusťte náš algoritmus a získejte cenné znalosti, které Vám mohou pomoci zachránit život!

2024
TLS
Hyperurikémie
RRT
Hemodialýza
Chemoterapie
Leukémie
AKI
Hyperkalémie
Hyperfosfatémie
Onkologie
Zveřejněno: 1.7.2024

Recenze

Akutní lymfoblastická leukémie je vzácné onemocnění, jehož klinické projevy jsou různé. Stanovení správné diagnózy může být někdy obtížné, protože klinické a laboratorní projevy nemusejí být zpočátku dobře čitelné. Dítě s podezřením na hemoblastózu má být co nejdříve předáno na specializované pracoviště, protože diagnostika této nemoci je komplexní. Komplexní je však také léčba a právě některé komplikace jsou specifické a vyžadují péči zkušeného týmu, který je rozpozná a adekvátně řeší. Tento ilustrativní příběh provází čtenáře několika prvními dny léčby akutní lymfoblastické leukémie - správně indikovaná podpůrná péče pomohla zvládnout závažnou komplikaci a umožnila pokračovat v nezbytné léčbě, která dává v dnešní době dětem s tímto onemocnění vysokou šanci na plné vyléčení.

MUDr. Ester Zápotocká – Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol – vedoucí lékařka oddělení hematologie 

Zdroje

SCHRAPPE, M; MÖRICKE, A; MODLICH, S et al. AIEOP-BFM ALL 2009 - International collaborative treatment protocol for children and adolescents with acute lymphoblastic leukaemia – Appendix: verze 2 – 15. 11. 2010. EudraCT: 2007-004270-43. Online. Dostupné z: https://www.gpoh.de/kinderkrebsinfo/content/health_professionals/clinical_trials/closed_trials/aieop_bfm_all_2009/index_eng.html. [cit. 2024-03-11]

BLANEY, Susan M.; HELMAN, L. a ADAMSON, Peter C. (ed.). Pizzo & Poplack's pediatric oncology. Eighth edition. Philadelphia: Wolters Kluwer, [2021]. ISBN 978-1-975124-79-3 [cit. 2024-03-11]

MALÁSKA, Jan; STAŠEK, Jan; KRATOCHVÍL, Milan a ZVONÍČEK, Václav. Intenzivní medicína v praxi. Jessenius. Praha: Maxdorf, [2020]. ISBN 978-80-7345-675-7. [cit. 2024-03-11]

BAJČIOVÁ, Viera. Náhlé příhody v dětské onkologii. Aeskulap. Praha: Mladá fronta, 2013. ISBN 978-80-204-2877-6. [cit. 2024-03-11]

NEW, Helen V.; BERRYMAN, Jennifer; BOLTON‐MAGGS, Paula H. B.; CANTWELL, Carol; CHALMERS, Elizabeth A. et al. Guidelines on transfusion for fetuses, neonates and older children. Online. British Journal of Haematology. 2016, roč. 175, č. 5, s. 784-828. ISSN 0007-1048. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/bjh.14233. [cit. 2024-03-11].

QIAN, Xu a WEN-JUN, Liu. Platelet Changes in Acute Leukemia. Online. Cell Biochemistry and Biophysics. 2013, roč. 67, č. 3, s. 1473-1479. ISSN 1085-9195. Dostupné z: https://doi.org/10.1007/s12013-013-9648-y. [cit. 2024-03-11].

Ráčil, Z. Splenektomie a sepse: pacienti musí být informováni o riziku, musí být vakcinováni a v určitých případech užívat profylakticky antibiotika - editorial. Vnitr Lek, 2012, roč. 58, č. 9, s. 627-628. [cit. 2024-03-11]

KOSTRŮNKOVÁ, Lucie. Kontinuální eliminační metody u pacientů na ARO. 2013. Dostupné také z: http://is.muni.cz/th/381534/lf_b/. [cit. 2024-03-11]

HOWARD, Scott C.; JONES, Deborah P. a PUI, Ching-Hon. The Tumor Lysis Syndrome. Online. New England Journal of Medicine. 2011, roč. 364, č. 19, s. 1844-1854. ISSN 0028-4793. Dostupné z: https://doi.org/10.1056/NEJMra0904569. [cit. 2024-03-11].

ADEYINKA, Adebayo and Khalid BASHIR, 2022. Tumor Lysis syndrome. StatPearls - NCBI Bookshelf [online]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK518985/. [cit. 2024-03-11]

DAVENPORT, Andrew. Why is Intradialytic Hypotension the Commonest Complication of Outpatient Dialysis Treatments? Online. Kidney International Reports. 2023, roč. 8, č. 3, s. 405-418. ISSN 24680249. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.ekir.2022.10.031. [cit. 2024-03-11].

COLUZZI, Flaminia; ROCCO, Monica; GREEN GLADDEN, Rula; PERSIANI, Pietro; THUR, Laurel A. et al. Pain Management in Childhood Leukemia: Diagnosis and Available Analgesic Treatments. Online. Cancers. 2020, roč. 12, č. 12. ISSN 2072-6694. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/cancers12123671. [cit. 2024-03-11].

MIRRAKHIMOV, Aibek E. Tumor lysis syndrome: A clinical review. Online. World Journal of Critical Care Medicine. 2015, roč. 4, č. 2. ISSN 2220-3141. Dostupné z: https://doi.org/10.5492/wjccm.v4.i2.130. [cit. 2024-03-11].

BAKER, Megan a PERAZELLA, Mark A. NSAIDs in CKD: Are They Safe? Online. American Journal of Kidney Diseases. 2020, roč. 76, č. 4, s. 546-557. ISSN 02726386. Dostupné z: https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2020.03.023. [cit. 2024-03-11].

CARMACK, Mary; BERDE, Charles; MONUTEAUX, Michael C.; MANZI, Shannon a BOURGEOIS, Florence T. Off‐label use of prescription analgesics among hospitalized children in the United States. Online. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 2020, roč. 29, č. 4, s. 474-481. ISSN 1053-8569. Dostupné z: https://doi.org/10.1002/pds.4978. [cit. 2024-03-11].
 

LANGEROVÁ, P; ZAPLETALOVÁ, Jiřina; URBÁNEK, Karel  Nežádoucí účinky léků specifické pro dětský věk. Online. Klin Farmakol Farm 2011, roč. 25, č. 3, s. 137–141. Dostupné z: https://www.solen.cz/pdfs/far/2011/03/08.pdf  [cit. 2024-03-11]. 

LUPUȘORU, Gabriela; AILINCĂI, Ioana; FRĂȚILĂ, Georgiana; UNGUREANU, Oana; ANDRONESI, Andreea et al. Tumor Lysis Syndrome: An Endless Challenge in Onco-Nephrology. Online. Biomedicines. 2022, roč. 10, č. 5. ISSN 2227-9059. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/biomedicines10051012. [cit. 2024-03-11].

CHEUNG, Wing Lum; HON, Kam Lun; FUNG, Cheuk Man a LEUNG, Alexander KC. Tumor lysis syndrome in childhood malignancies. Online. Drugs in Context. 2020, roč. 9, s. 1-14. ISSN 17404398. Dostupné z: https://doi.org/10.7573/dic.2019-8-2. [cit. 2024-03-11].

ŠUSTKOVÁ, Zuzana a RÁČIL, Zdeněk. Acute leukemia - what should general practitioners know about. Online. Medicína pro praxi. 2016, roč. 13, č. 4, s. 192-195. ISSN 12148687. Dostupné z: https://doi.org/10.36290/med.2016.041. [cit. 2024-03-11].

SHEPHARD, Elizabeth A; NEAL, Richard D; ROSE, Peter W; WALTER, Fiona M a HAMILTON, Willie. Symptoms of adult chronic and acute leukaemia before diagnosis: large primary care case-control studies using electronic records. Online. British Journal of General Practice. 2016, roč. 66, č. 644, s. e182-e188. ISSN 0960-1643. Dostupné z: https://doi.org/10.3399/bjgp16X683989. [cit. 2024-03-11].

PARHAM, Walter A., Ali A. MEHDIRAD, Kurt M. BIERMANN and Carey S. FREDMAN, 2006. Hyperkalemia revisited. PubMed Central (PMC) [online]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1413606/?tool=pubmed [cit. 2024-03-11].

 

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka, 2021. Referenční meze diferenciální počet leukocytů [online]. Dostupné z: https://bulovka.cz/wp-content/oddeleni/laboratore/laboratorni-prirucka/HVEZDAIABR.htm [cit. 2024-03-11].


 

Výukové cíle

1. Student zná principy akutního managementu pacienta s tumor lysis syndromem (TLS), jakožto akutní komplikací léčby nádorů
2. Student rozpozná další rizikové stavy spojené s tumor lysis syndromem a má znalosti o jejich managementu
3. Student si je vědom rizikových faktorů přispívajících ke vzniku tumor lysis syndromu a zná postupy jak těmto rizikovým faktorům předcházet

Klíčové body

1. TLS je urgentní onkologický stav, kdy dochází k náhlému rozpadu velkého množství nádorových buněk a uvolnění intracelulárního obsahu (zejména K, P, a purinů) do cirkulace
2. Důležité je včasně identifikovat a korigovat laboratorní odchylky (hyperkalémie, hyperfosfatémie, hyperurikémie) a související symptomy
3. Je nezbytné klást důraz na dostatečnou IV hydrataci, podporu diurézy a prevenci AKI
4. Při splnění indikačních kritérií (renální dysfunkce, hypervolémie, refrakterní elektrolytová dysbalance) je vhodné včas zvážit použití RRT

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy