Akutní selhání ledvin


Akútne renálne zlyhanie je náhle vzniknuté, potencionálne reverzibilné zníženie renálnych funkcií z príčin prerenálnych, renálnych či postrenálnych. Morbitita aj mortalita tejto choroby  zostáva aj cez pokrok v liečebných opatreniach stále veľmi vysoká. V našom algoritme si vyskúšate ako postupovať u pacienta s akútnym renálnym zlyhaním a zistíte, aké komplikácie môžu nastať a ako ich liečiť.

2016
akutní selhání ledvin
hyperkalémie
eliminační metody
obstrukce močových cest
Zveřejněno: 27.4.2016

Recenze

MUDr. Lenka Malásková
Lékař hemodialýzy, Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Česká republika

Velmi dobře vypracovaný postup pro akutní selhání ledvin s hyperkalémií. V algoritmu jsou postihnuty všechny kritické momenty rozhodování při péči o pacienta s akutním selháním ledvin. Jasně dané odpovědi nenechají lékaře na pochybách o správnosti postupu, zároveň velmi nenásilnou formou kombinují znalosti napříč několika medicínskými obory. Současně i nesprávné odpovědi mají didaktický význam a poukazují na nejčastější chyby, kterých je nutno se vyvarovat. Je to dobrý základ pro mladé lékaře, na kterém se dá dále stavět.

Zdroje

CLATWORTHY, Menna. Nephrology. Malaysia: Wiley-Blackwell, 2010. ISBN 978-1-4051-8990-3.

KAWACIUK, Ivan. Urologie. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-626-7.

Interní medicína pro praxi. http://www.internimedicina.cz/. [online]. 14.4.2016 [cit. 2016-04-14]. Dostupné z:http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2007/02/07.pdf

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy