SIADH a hyponatremie


Syndrom neadekvátního vylučování ADH - antidiuretického hormonu je syndrom objevující se po úrazech, operacích nebo infekcích mozku. Vylučování ADH způsobuje v organismu zadržování vody a tak i snižování plasmatické hladiny sodíku. Existují mnohé různé příčiny hyponatremie, které se výrazně liší v jejich klinickém řešení. Proto je pro lékaře důležité příčinu hyponatremie co nejdříve rozpoznat a navrhnout správnou terapií. Tento algoritmus Vás provede diferenciální diagnostikou hyponatremie a následnými možnostmi terapie.

2018
SIADH
hyponatremie
kraniotrauma
Zveřejněno: 1.7.2018

Recenze

MUDr. Ľudmila Trejbalová
lékař, I. Interná klinika, Univerzitná nemocnica akademika Ľudovíta Dérera, Bratislava, Slovensko

Hyponatrémie představuje jednu z nejčastějších laboratorních deviací, se kterými se můžeme setkat u kriticky nemocných pacientů. Je spojena s vyšší mortalitou a morbiditou, proto je nutné správně a rychle identifikovat příčinu tohoto stavu. Tento algoritmus zdůrazňuje nutnost zhodnocení osmolality plasmy a moči, dále odpadů sodíku do moči a také možnosti posouzení objem extracelulární tekutiny. Po správné diagnostice názorně provází jeho řešitele léčbou hyponatrémie se zaměřením na terapii SIADH podle evropských doporučení.  

Zdroje

SILBERNAGL, Stefan a DESPOPOULOS, Agamemnon. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X.

GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117

JISKRA, Jan. Hyponatremie: diagnostický postup a nové léčebné možnosti. Interní medicína pro praxi [online]. 2012, 10. 5. 2012, 14(8), 6 [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2012/09/05.pdf

VODIČKA, Michal.Osmotický demyelinizační syndrom. Neurologie pro praxi [online]. 2017, 8(3), 6 [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2017/03/11.pdf

HAVRÁNEK, Jiří, Markéta RÁROVÁ, Vítěslav DEDEK a Pavel HEINIGE. Centrální syndrom ztráty soli jako komplikace u pacientky s obstrukčním hydrocefalem. Pediatrie pro praxi [online]. 2008, 9(2), 2 [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: http://www.pediatriapreprax.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=3203&magazine_id=4

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy