Tyreotoxikóza


Klinický syndrom tyreotoxikózy je projevem expozice tkání vysokým hladinám cirkulujících hormonů štítné žlázy, která je provázena charakteristickými změnami jejich funkcí. Nejčastější formu tyreotoxikózy, kde příčinou je nadměrná činnost štítné žlázy, označujeme též hypertyreóza. Aktualizaci tyreotoxikózy jakéhokoli typu do život ohrožujícího stavu tyreotoxické krize může způsobit stres (emoční zátěž, interkurentní choroba, operační zákrok), destrukce funkční tkáně (léčba radiojódem), přísun stabilního jódu (kontrastní vyšetření) nebo náhlé vysazení tyreostatik. Selhání všech kompenzačních mechanismů vystupňuje příznaky toxikózy: agitovanost až deliriózní stavy, profúzní pocení při hypertermii, zvracení, průjem, hyperventilace, poruchy rytmu a systolické funkce urychlí vývoj oběhového a metabolického selhání. Není-li promptně zahájena léčba, je mortalita vysoká.
Tento algoritmus vás provede problematikou tyreotoxikózy se zaměřením na její diagnostiku a léčbu.

2017
tyreotoxikóza
štítná žláza
tyreostatika
Zveřejněno: 25.5.2017

Recenze

MUDr. Jitka Síkorová
Lékař lůžkového oddělení, I. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

Tyreotoxikóza představuje klinický a biochemický stav vyvolaný nadprodukcí a působením cirkulujících hormonů štítné žlázy. Tento výukový materiál se nevěnuje pouze tyreotoxikóze ve vlastním slova smyslu, ale poukazuje rovněž na základní principy léčby vzácné tyreotoxické krize charakterizované závažnou nebo vystupňovanou klinickou manifestací hypertyreózy. Postupně je prezentován klinický obraz s důrazem na dominantní kardiální symptomatiku, diagnostika, management akutního zajištění nemocného a v neposlední řadě krátce též definitivní léčba vyvolávajícího onemocnění. Je brán zřetel na dostupnost v léčbě doporučených preparátu v našich podmínkách a objasněny farmakologické účinky, na jejichž podkladě je preferován konkrétní lék. Prostudováním algoritmu lze získat ty nejpodstatnější informace k problematice tyreotoxikózy a její nejčastější příčiny.​

Zdroje

SOUČEK, Miroslav. Vnitřní lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-2110-1.

KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 2., dopl. vyd. Praha: Galén, 2001. ISBN 80-7262-101-7.

GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117

ŠEVČÍK, Pavel. Intenzivní medicína. 3. vyd. Praha : Galén, 2014. 1196 s. ISBN 978-80-7492-066-0

SILBERNAGL, Stefan a DESPOPOULOS, Agamemnon. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X.

SMITH, Terry J. a HEGEDUS, Laszlo. Graves’ Disease. N Engl J Med. 2016;375:1552-65. DOI: 10.1056/NEJMra1510030

ALLMAN, Keith G. a WILSON, Iain H., eds. Oxford Handbook of Anaesthesia. 3. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2011. 1309 s. ISBN 9780199584048

Zvýšená činnost štítné žlázy – tyreotoxikóza (hypertyreóza) [online]. 2011 [cit. 2017-05- 31]. Dostupné z: http://endokrinologie-obezitologie.cz/cs/clanky/tema1/zvysena- cinnost-stitne- zlazy-tyreotoxikoza-hypertyreoza/

Diagnostika a terapie poruch funkce štítné žlázy - část II. [online]. Medicína pro praxi, 2008; 5(9): 315–321. [cit. 2017-05- 31]. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2008/09/09.pdf

Hypertyreóza z pohledu klinika. [online]. Interní medicína, 2014; 16(6): 232–235  [cit. 2017-05- 31]. Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2014/06/04.pdf

Tyreotoxikóza. [online]. 2003 [cit. 2017-03- 15]. Dostupné z: http://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/tyreotoxikoza- 153007

Imunochemická diagnostika štítné žlázy [online]. 1997 [cit. 2017-03- 15]. Dostupné z: http://oldweb.lfp.cuni.cz/journals/imj/1997/2/c22.html

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy