Algoritmy AKUTNĚ.cz žnou úspěchy na publikačním poli

Journal  of Medical Internet Research je  přední recenzovaný časopis, který se svým Impact Factor: 4.7  předstanuje # 1 v medicínské informatice  a  # 2 ve veřejném zdravotnictví a zdravotnickém výzkumu.  Jeho nejnovější číslo zdobí článek Interactive Algorithms for Teaching and Learning Acute Medicine in the Network of Medical Faculties MEFANET z dílny autorského kolektivu AKUTNĚ.cz (D. Schwarz, P. Štourač, M. Komenda, et al.), ve kterém se mimo jiné dozvíte o tom, co všechno stojí za přípravou interaktivních algoritmů a klinických scénářů.

„Zdravotnické vzdělání se neustále vyvíjí, pomalu ale postupně se výrazně přesouvá z tradičních metod (např. učebnice, přednášky, noční výuky) na komplexnější přístup, který také využívá moderní informační a komunikační technologie nástroje (např. e-learning, interaktivní algoritmy, počítačové simulace, virtuální pacienti). Bylo prokázáno, že posílení a zlepšení studijních dovedností studentů medicíny a i laiků při využití těchto zdrojů ve srovnání s tradičními metodami. Některé vedlejší faktory v medicíně a lékařském vzdělání také významně přispěly k těmto trendům, zejména rychlý rozvoj nových technologií a obecně upřednostňovaný kratší pobyt v nemocnici, což snižuje studentovu šanci zažít a vidět pacienty s danými symptomy nebo nemocemi.“

...tolik jako ochutnávka z úvodu článku, který se dále detailněji zaměřuje na elektronické vzdělávání v medicíně obecně, ale i představuje výhody portálu MEFANET. Tento projekt umožnil spolupráci ve výuce  10 lékařských fakult na obou stranách československé hranice . Publikované výukové pomůcky, materiály a přednášky pokrývají široké spektrum medicínských odvětví, od biochemie, přes anatomii a fyziologii až k hematoonkologii, dermatologii či otorhinolaryngologii. Akutní medicína představuje na poli e-learningových materiálů výzvu, jelikož se jedná o dynamické prostředí s vysokými nároky na práci v týmu, komunikaci, nutné rychlé klinické rozhodování a bleskové řešení  náhle vzniklé a často životohrozující  situace. Portál AKUTNĚ.cz je důležitou součástí portálu MEFANET, jelikož přináší pregraduálním i postgraduálním studentům lékařských a zdravotnických profesí ucelený zdroj informací pokrývající všechny aspekty akutní medicíny. Základním kamenem portálu AKUTNĚ.cz jsou interaktivní výukové algoritmy, virtuální nástroje simulující diagnostiku a terapii v akutních situacích. Svou podstatou naplňují to, co se skrývá pod výrazem „serious games“; nový směr v lékařském vzdělávání, který neunikne ani portálu MEFANET.

O tom, jaké je elektronické i personální zázemí algoritmů, jak takový algoritmus vzniká, jak probíhá jeho recenzování i tom, jak se studentům vlastně líbí, o tom všem se dočtete zde.


16. 7. 2013 ... sejdeme se na JMIR...
serious games
virtuální pacient
MEFANET
interaktivní algoritmy
Zpět