NOVÉ interaktivní algoritmy AKUTNĚ.CZ 2023 - vol.3

V polovině léta vám přinášíme intelektuální osvěžení v podobě další várky letošních algoritmů, které vznikaly během školního roku 2022/2023. Na jejich tvorbě se podílely týmy lékařů-školitelů a studentů z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a také z Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Všem tvůrčím týmům děkujeme za jejich nasazení a kreativitu při jejich tvorbě!

Všechny algoritmy také prošly recenzním řízením odborníkem na danou problematiku.

Ponořte se do nových virtuálních případů z klinické praxe! Zde je dalších 6 nových algoritmů:

Úder bleskem

MUDr. Simona Němcová, MUDr. Michal Parma, Kristýna Wyrwová, Vojtěch Václavek

Úder bleskem je typ poranění elektrickým proudem o krátké délce trvání, kdy již při proudu nad 80 mA dochází k trvalé zástavě srdce. Kromě velikosti proudu, napětí a délce trvání, závisí důsledky úrazu bleskem také na odporu a směru proudu. Následky přímého zásahu blesku bývají často fatální (30 – 40%), kdy pacient zmírá na zástavu srdce pro maligní arytmii a zástavu dechu pro ochabnutí dechového centra. Nejčastěji je člověk zasažen nepřímo, a to skrze zemi nebo předměty. Nesmíme ovšem zapomenout ani na sekundární poškození orgánů.

Farmakoterapie akutní pooperační bolesti u dítěte

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, MUDr. Tamara Skříšovská, Kateřina Kawuloková, Anna Kasanová

Farmakoterapie akutní pooperační bolesti u dětí je důležitým aspektem perioperační péče. V rámci analgoterapie se snažíme bolesti předcházet a ne až opožděně reagovat na její projevy. Je důležité si uvědomit, že dětský pacient není malý dospělý a přístupy k farmakoterapii se tedy liší. V našem algoritmu se zaměříme na použití multimodální analgezie, vhodnou volbu analgetika, ale například i na hodnocení pooperační bolesti u pediatrických pacientů. 

Perioperační anafylaxe

MUDr. Sylvia Šefčík, MUDr. Martin Šefčík, Lucie Marethová, Barbora Zubíková. Ilustrace: Dan Popek

Perioperační anafylaxe je vzácnou komplikací anestezie, může však být spojena s vysokou morbiditou a mortalitou. Včasné rozpoznání stavu a zahájení léčby má zásadní význam. Algoritmus představuje autentický zážitek simulované anafylaxe vzniklé během operace žlučníku. Obsah napomáhá řešiteli dozvědět se jak perioperační anafylaxi rozpoznat, léčit a co jí nejčastěji způsobuje.

Anestezie u operace skoliózy

MUDr. Jan Hudec, MUDr. Deana Slovjaková, Jiří Holek, Daniel Diabelko

Skolióza je trojrozměrná deformita páteře, která může pacientům výrazně omezovat kvalitu života. Proto je u výrazných skolióz indikována operace v dětském věku. V našem algoritmu se zaměříme na odlišnosti při přípravě, vedení a vyvedení z anestezie při tomto typu operací. Náš pacient bude mít neuromuskulární skoliózu způsobenou Duchennovou myodystrofií, což s sebou nese významné odlišnosti a rizika, na které se snažíme poukázat.

Traumatická zástava oběhu

MUDr. Hana Straková, MUDr. Simona Němcová, Kristýna Wyrwová, Anna Klvačová, Tereza Otipková, Nikoleta Ferencová

Hypoxická zástava oběhu je příčinou traumatické zástavy oběhu až v 7% případů. Na hypoxickou zástavu oběhu je nutné pomýšlet vždy při poranění DC. Nejdůležitějším krokem k eliminaci rizika hypoxické zástavy je: adekvátní zajištění DC, adekvátní ventilace, vysoká inspirační koncentrací kyslíku. U již zajištěného pacienta je to: postupná bradykardie nereagující na atropin přecházející v asystolii, elektromechanické disociace a později izoelektrické linie, nízká frakce FiO2 na expiriu a současně zvýšený EtCO2.

Plánovaná operace aneuryzmatu břišní aorty

MUDr. Karolína Lečbychová, Nikol Petlachová, Jan Strakoš, Valeria Skopelidou, Barbora Malaníková

Aneurysma abdominální aorty (AAA) je lokalizované rozšíření průsvitu cévní stěny, jehož největším rizikem je ruptura. Z tohoto důvodu jsou vhodné pravidelné kontroly pacientů s diagnózou AAA, abychom tomuto akutnímu, život ohrožujícímu stavu předešli. Operace AAA je v rámci cévní chirurgie považována za jeden z vůbec nejnáročnějších výkonů, a tak je na místě patřičná příprava a obezřetnost během výkonu a rovněž v pooperační péči. Tím vším by algoritmus měl řešitele provést.


31. 7. 2023 ...sejdeme se u algoritmů...
virtuální pacient
interaktivní algoritmus
scénář
serious game
Zpět