Farmakoterapie akutní pooperační bolesti u dítěte


Farmakoterapie akutní pooperační bolesti u dětí je důležitým aspektem perioperační péče. V rámci analgoterapie se snažíme bolesti předcházet a ne až opožděně reagovat na její projevy. Je důležité si uvědomit, že dětský pacient není malý dospělý a přístupy k farmakoterapii se tedy liší. V našem algoritmu se zaměříme na použití multimodální analgezie, vhodnou volbu analgetika, ale například i na hodnocení pooperační bolesti u pediatrických pacientů. 

2023
akutní bolest
bolest
dítě
pediatrie
pooberační bolest
ANI
kaudální blok
kaudální blokáda
VAS
FLACC
malý princ
Zveřejněno: 31.7.2023

Recenze

MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Primář anestezie, Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava

Algoritmus portálu Akutně.cz: Farmakoterapie akutní perioperační bolesti u dítěte nás seznamuje s řešením problematiky bolesti u dítěte podstupující chirurgický výkon v rámci celého perioperačního procesu: počínaje vyšetřením dítěte v doprovodu rodičů na anesteziologické ambulanci a stanovením plánu analgesie, konče analgesii na standardním oddělení. V rámci analgesie na operačním sále s přesahem do pooperačního období je podtržen význam kombinace systémové multimodální analgesie a metod regionální analgezie, v tomto případě kaudální blokády. V rámci algoritmu je rovněž  řešena problematika  neustupující bolesti. Je kladen důraz na nutnost monitorování bolesti, jak na operačním sále, tak na dospávacím pokoji a standardním oddělení. V závěru nutno podtrhnout přehlednost algoritmu a  jeho edukativní přínos.

Na závěr recenze si dovolím uvést pár klíčových bodů týkající se perioperační analgesie dítěte:

Efektivní perioperační hodnocení bolesti u dětských pacientů podstupujících operační výkon je zásadní pro lepší výsledky, pohodlí a spokojenost pacienta. Metody monitorování nocicepce vychází z hodnocení a/EEG křivky anebo b/z hodnocení efektorů autonomního nervového systému anebo c/ kombinací těchto metod.

Nedostatečná léčba pooperační bolesti u dětí může pramenit z obav ze závažných komplikací z analgetik.

Počáteční perioperační plánování léčby bolesti začíná multidisciplinárním setkáním mezi dítětem, rodinou pacienta, chirurgem a anesteziologem.

Režimy kontroly akutní bolesti jsou přizpůsobeny na základě typu operace, místa operace, věku pacienta, předpokládané závažnosti pooperační bolesti a očekávání pacienta nebo rodiny.

Multimodální strategie a regionální anestezie jsou užitečnými doplňky perioperační analgezie.

Literatura:

FRIZZELL, Kaela H.; CAVANAUGH, Priscilla K.; HERMAN, Martin J. Pediatric perioperative pain management. Orthopedic Clinics, 2017, 48.4: 467-480.

SABOURDIN, Nada; CONSTANT, Isabelle. Monitoring of analgesia level during general anesthesia in children. Current Opinion in Anaesthesiology, 2022, 35.3: 367-373.

Zdroje

ŠVIHOVEC, Jan, Jan BULTAS, Pavel ANZENBACHER, Jaroslav CHLÁDEK, Jan PŘÍBORSKÝ, Jiří SLÍVA a Martin VOTAVA. Farmakologie. Praha: GRADA Publishing, 2018. ISBN 978-80-247-5558-8.

ŠÍPEK, J. a V. MIXA. Současný pohled na kaudální epidurální blokády u dětí a jejich komplikace. Anesteziologie a intenzivní medicína [online]. 2016, 27(2), 78-86 [cit. 2023-05-15]. Dostupné z: https://www.aimjournal.cz/artkey/aim-201602-0004_current-opinion-on-caudal-epidural-blockade-and-its-complications-in-children.php

KALOUSOVÁ, Jana, Blanka ROUSKOVÁ, Daniela PACHMANNOVÁ a Jitka STÝBLOVÁ. Bolest u dětí: hodnocení a některé způsoby léčby. Pediatrie pro praxi [online]. 2008, 9(1), 7-11 [cit. 2023-05-15]. Dostupné z: https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200801-0002_Bolest_u_deti_hodnoceni_a_nektere_zpusoby_lecby.php

MIXA, Vladimír. Současný pohled na anestezii dětí. Pediatrie pro praxi [online]. 2012, 13(2), 103-106 [cit. 2023-05-15]. Dostupné z: https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201202-0009_Soucasny_pohled_na_anestezii_deti.php

GAI, Nan, Basem NASER, Jacqueline HANLEY, Arie PELIOWSKI, Jason HAYES a Kazuyoshi AOYAMA. A practical guide to acute pain management in children. Journal of anestehesia [online]. 2020, 34(3), 421-433 [cit. 2023-05-15]. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32236681/

ABDULLAYEV, Ruslan, Oznur ULUDAG a Bulent CELIK. Analgesia Nociception Index: assesment of acute postoperative pain. Brazilian journal of anesthesiology [online]. 2019, 69(4), 396-402 [cit. 2023-05-15]. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31399197/

KŘIKAVA, Ivo, Viktor KUBRICHT, Jan LEJČKO, Jiří MÁLEK, Pavel ŠEVČÍK a Petr ŠTOURAČ. Doporučený postup - Léčba akutní pooperační bolesti [online]. 2022 [cit. 2023-05-15]. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/en/journals/anaesthesiology-and-intensive-care-medicine/2022-2-10/doporuceny-postup-lecba-akutni-pooperacni-bolesti-130942. Doporučený postup. ČSARIM.

Výukové cíle

1. Řešitel porozumí základním principům tišení akutní pooperační bolesti a naučí se je aplikovat.
2. Řešitel bude po průchodu algoritmem znát způsoby objektivní evaluace intenzity bolesti včetně specifických pro hodnocení bolesti u dětí.
3. Řešitel se seznámí se základními principy multimodální analgezie u dětí.

Klíčové body

1. Akutní bolest je třeba léčit kvůli negativním důsledkům na outcome pacienta a možnosti přechodu do chronicity.
2. Děti nemají snížené vnímání bolesti oproti dospělým, prožitek bolesti může zanechat negativní paměťovou stopu.
3. Efekt analgetické terapii je třeba reevaluovat a adekvátně reagovat.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy