Farmakoterapie akutní pooperační bolesti


Bolest je nepříjemnou součástí téměř každého operačního výkonu, která může komplikovat pooperační období. Proto je vždy třeba na ni myslet a adekvátně jí předcházet. Vnímání bolesti je sice subjektivní, avšak od určitých operačních výkonů očekáváme charakteristickou intenzitu bolesti. V tomto algoritmu se dozvíte, jak postupovat při léčbě bolesti různé intenzity.

2023
pooperační bolest
analgetika
opioidy
Zveřejněno: 1.6.2023

Recenze

MUDr. Viktor Kubricht, Ph.D.
primář, Anesteziologické a resuscitační oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha

Algoritmus léčby akutní pooperační bolesti je jeden z těch, které se týkají velkého počtu lékařů a pacientů. Ročně podstoupí operační výkon s přítomností anesteziologa kolem 800 tisíc lidí, akutní pooperační bolest se tedy týká značné části populace. Algoritmus vhodně vybírá různé typy výkonů dle intenzity bolesti a v praktické rovině ukazuje postupy léčby bolesti dle aktuálního stavu poznání v dané oblasti. Zdůrazňuje hlavně multimodální analgézii, kdy vhodnou kombinací různých analgetik a analgetických metod zvyšujeme samotný účinek proti bolesti při minimalizaci nežádoucích účinků jednotlivých léčiv. Velmi dobře je zdůrazněná důležitost infiltrace rány s koncem výkonu jako jedné ze složek právě multimodálního přístupu k léčbě bolesti.

Zdroje

Křikava, I., Kubricht, V., Lejčko, J., Málek, J., Ševčík, P., & Štourač, P. (2022). Doporučený postup - léčba akutní pooperační bolesti. Anesteziologie a intenzivní medicína, 33(2), 111-120. doi: 10.36290/aim.2022.019

Výukové cíle

Student sa naučí rozeznávat intenzitu pooperační bolesti s přihlédnutím k typu operačního výkonu.
Student se naučí zvolit vhodnou analgetickou terapii pooperační bolesti.
Student se naučí “rozhodovat”, které kombinace léků jsou vhodné a které ne.

Klíčové body

U nízké intenzity pooperační bolesti se vystačí s jednoduchou farmakoterapií .
U vyšší intenzity pooperační bolesti se využije konceptu multimodální terapie.
Typy výkonů lze pro zjednodušení rozdělit na výkony s nízkou, střední a vysokou pooperační bolestivostí.

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Bolest

Algoritmy