Anestezie u hrudních operací


Karcinom plic je nejvíce se vyskytujícím nádorem u mužů a třetím nejčastějším u žen. Chirurgický zákrok je jedním z běžných způsobů léčby. Jelikož operace na plíci ovlivní ventilační schopnosti pacienta, je potřeba k tomuto zákroku z hlediska anesteziologie přistupovat specificky. Algoritmus je tedy především zaměřen na volbu předoperačních vyšetření dýchacího systému pacienta a intubačních pomůcek, mezi kterými hraje důležitou roli dvoucestná endobronchiální kanyla. Dále se algoritmus zaměřuje na volbu ventilačního režimu a další odlišnosti u tohoto typu operace.  V neposlední řadě nastiňuje situaci, kdy ventilace a oxygenace pacienta, i přes cílené zásahy anesteziologa, selhává.

2015
karcinom plic
torakotomie
biluminální kanyla
Zveřejněno: 2.6.2015

Recenze

doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc., Ph.D.
hrudní chirurg, Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Brno

Případ se rozvíjí v pěti hlavních krocích. Je podán důmyslně, přehledně a s citem pro detail. Nevtíravě upozorňuje na zásadní linii prolínající se anesteziologickou dovedností v souvislosti s plicní resekcí: dynamika fyziologie dýchání, respektive příslušné umělé plicní ventilace koresponduje s mechanickou komponentou její stability. Účinnost a bezpečnost anestezie stoupá anebo klesá s mírou a kvalitou mezioborové spolupráce a vcítění se do situace toho druhého. Stejně je tomu tak i na chirurgické straně. Virtuozita obou odborností může zazářit  v plném lesku pouze v jejich úzké spolupráci. Úplná orientace v problematice vlastní odbornosti je jejím samozřejmým předpokladem. A právě k ní tento zdařilý algoritmus pobízí. Daný sled situací představuje jasný návod k hladkému překonávání úskalí s nimíž se anesteziolog u resekce plic pravidelně potýká.

Zdroje

VYMAZAL, Tomáš a Pavel MICHÁLEK. Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii. Praha: Mladá fronta, 2016. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3755-6.

Související algoritmy

Algoritmy