Anestezie obézního pacienta


Anestezie u obézních pacientů s sebou nese odlišnosti od běžně vedené anestezie. Provedení některých rutinně užívaných postupů je konstitucí obézního pacienta často ztíženo, někdy až znemožněno. Taktéž zajištění dýchacích cest a dávkování farmak má svá specifika. Cílem našeho algoritmu je, aby si řešitel uvědomil důležité okamžiky, kdy je nutné v průběhu anestezie přihlédnout k habitu pacienta.

2016
anestezie
obézní
pacient
ramping position
Zveřejněno: 28.4.2016

Recenze

MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
II. ARO Pracoviště reprodukční medicíny, Fakultní nemocnice Brno

Algoritmus Anestezie u obézního pacienta výstižně popisuje nejčastější komplikace, se kterými se může anesteziolog v rámci operačního výkonu u obézního pacienta setkat. Do úvahy bere personální, přístrojovou i lékovou výbavu, stejně jako logistickou přípravu. V rámci výuky prochází jak přípravu nemocného  k operaci, úvod, vedení a vyvedení z anestezie. Algoritmus je vhodná pomůcka v přípravě na atestaci z oboru AIM.

Zdroje

Doporučení pro perioperační péči o obézní chirurgické pacienty 2015. Anesteziologie & Intenzivní medicína. 2015, 26(4), 240-242.

Specialists in Obesity and Bariatric Anaesthesia [online]. Dostupné z: http://www.sobauk.co.uk/downloads/single-sheet-guideline

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína: Referátový výběr [online]. 2015, 4(3). ISSN 1805-4005.

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Obezita

Algoritmy