PCA pumpa


Léčba pooperační bolesti je důležitou součástí každé operační procedury a s rozvojem terapeutických možností přichazejí i nové a efektivnější spůsoby jakým je například i využití PCA pumpy.

2019
pacientem kontrolovaná analgézie
tlumení pooperační bolesti
opioid
Zveřejněno: 21.5.2019

Recenze

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Odborný garant portálu AKUTNĚ.CZ Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava-Poruba, Česká republika

Jedná se o další algoritmus na potřebné téma – řešení intenzivní pooperační bolesti. Je zvolen výstižný klinický příklad – mastektomie je jednou z operací, po níž se může pooperační bolest v poměrně vysokém procentu případů chronifikovat. Hned od počátku kvalitně vedená pooperační analgezie snižuje riziko vzniku chronické postmastektomické bolesti. Algoritmus akcentuje stále dostupnější, ale i v současnosti ne zcela dostatečně využívanou metodu pacientem kontrolované intravenózní analgezie. Poukazuje jednak na způsob, jak pumpu využít a jaké parametry naprogramovat, jednak na opioidy, které lze pro PCA použít, včetně jejich dávkování.
Současně v jednom kroku doporučuje použít v řešení pooperační bolesti tohoto typu gabapentinoidy, což je jeden ze současných trendů, jak do pooperační analgezie zapojit koanalgetika vhodná pro řešení neuropatické bolesti. Jejich použití mj. umožňuje snížit dávku podávaných opioidů a zřejmě i zkrátit délku jejich podávání.

Zdroje

PHELPS, Pamela K. Smart infusion pumps: implementation, management, and drug libraries. Bethesda, Maryland: American Society of Health-System Pharmacists, 2011. ISBN 9781585282302.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy