Léčba nádorové bolesti


Nádorová bolest významným způsobem snižuje kvalitu života pacienta s onkologickým onemocněním. Terapie nádorové bolesti je nedílnou součástí komplexní onkologické péče. I přes tuto skutečnost není její léčbě často věnována adekvátní pozornost.  Algoritmus poukazuje na základní principy léčby nádorové bolesti v souladu s recentními doporučeními.

2015
žebříček WHO
průlomová bolest
opiody
Zveřejněno: 8.4.2015

Recenze

MUDr. Jan Lejčko
místopředseda SSLB; CLB, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republika

Nádorová bolest vyžaduje od počátku efektivní léčbu. Výuková případová studie demonstruje výstižně postup dle obecně uznávaného algoritmu farmakoterapie, který představuje třístupňový analgetický žebříček s výběrem analgetika dle intenzity bolesti. Správně je využit současně doporučovaný postup dle principu „elevator“ podle něhož se nemá zbytečně oddalovat nasazení silných opioidů. Velkým problémem bývá u onkologických pacientů průlomová bolest. U řady nemocných se objevuje již v období aktivní onkologické léčby. Současný účinný farmakologický přístup k léčbě průlomové bolesti je v kasuistice uveden. K dostatečné kontrole  nádorové bolesti je někdy  nutno využít i další léčebné modality. U neztišitelných bolestí při tumoru pankreatu bývá velmi přínosná neurolýza plexus coeliacus. Výkon by však měl být proveden záhy po stanovení diagnózy. Podaří-li se nakonec u pokročilého nádorového onemocnění dosáhnout úlevy od bolesti vystoupí často do popředí celková životní expektace, kachektizace, nechutenství a ztráta soběstačnosti. Vzniklá situace ukazuje na potřebu mnohem širšího přístupu k onkologickému pacientovi než je „pouhé“ potlačení somatické bolesti neboť nádorová bolest má i další rozměry: psychický, sociální a spirituální.

Zdroje

ROKYTA, Richard, Miloslav KRŠIAK a Jiří KOZÁK, ed. Bolest: monografie algeziologie. 2. vyd. Praha: Tigis, 2012. ISBN 978-80-8732-302-1.

HAKL, Marek. Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 2., dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2902-5.

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Bolest v onkologii

Algoritmy