Úder bleskem


Úder bleskem je typ poranění elektrickým proudem o krátké délce trvání, kdy již při proudu nad 80 mA dochází k trvalé zástavě srdce. Kromě velikosti proudu, napětí a délce trvání, závisí důsledky úrazu bleskem také na odporu a směru proudu. Následky přímého zásahu blesku bývají často fatální (30 – 40%), kdy pacient zmírá na zástavu srdce pro maligní arytmii a zástavu dechu pro ochabnutí dechového centra. Nejčastěji je člověk zasažen nepřímo, a to skrze zemi nebo předměty. Nesmíme ovšem zapomenout ani na sekundární poškození orgánů.

2023
úder bleskem
elektrický proud
Zveřejněno: 31.7.2023

Recenze

MUDr. Bohumil Bakalář
Vedoucí lékař JIP pro dospělé, Klinika popáleninové medicíny, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Algoritmus „Úder bleskem“ popisuje situaci, která se občas vyskytuje (v roce 2017 byla např. bleskem zasažena žena mezi domy na sídlišti Střížkov v Praze, následně zemřela na našem pracovišti). Tím, že se jedná o méně frekventní, ale život ohrožující poranění, je předchozí příprava na zvládnutí takové situace velmi důležitá. Scénář algoritmu je koncipován od vzniku kritické situace, prvotního ošetření, přednemocniční pomoci, vyšetření na traumacentru, hospitalizaci na lůžku intenzivní péče až po propuštění. Pokrývá tedy celé spektrum managementu o zraněného. Předávané informace jsou logické a medicínsky správné. Každý jednotlivý krok je doplněn fotografickou ilustrací, a po zvolení správné odpovědi se zobrazí vysvětlující a rozšiřující komentář. Jde tedy o formu přitažlivou a interaktivní, s výraznou imerzivitou, což má silný potenciál zapamatování si dané problematiky. Finální fyzikální shrnutí a pravděpodobností otázky z jiných oblastí jsou zajímavé a zábavné. Celkově jde dle mého názoru o velmi dobře připravené, promyšlené a zvládnuté „učení hrou“ – takto by měl asi moderní výukový program vypadat.

Zdroje

ROČŇÁK, Luboš. Činnost a kompetence Horské služby s návazností na zdravotnickou záchrannou službu [online]. 2012, 35 [cit. 2023-01-04]. Dostupné z: https://adoc.pub/innost-a-kompetence-horske-sluby-s-navaznosti-na-zdravotnick.html

ŠEVČÍK, Pavel. Intenzivní medicína. 3. Praha: Galén, 2014. ISBN 9788074920660. FRELICH, Michal. Dětské polytrauma. 1. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-2561-6.

SHIPMAN J, CARVER B, PAINTER K, SHIPMAN S. The Dangerous Life of a Storm Chaser: A Lightning Strike Injury Causing Serious Injury. J Investig Med High Impact Case Rep. 2020 Jan-Dec;8:2324709620925566. doi: 10.1177/2324709620925566. PMID: 32462924; PMCID: PMC7262986.

UZEL Şener M, DEMIR A, SENER A. Lightning-strike-induced acute lung injury: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019 Mar;25(2):198-201. English. doi: 10.5505/tjtes.2018.41861. PMID: 30892668.

van WAES OJ, van de WOESTIJINE PC, HALM JA. "Thunderstruck": penetrating thoracic injury from lightning strike. Ann Emerg Med. 2014 Apr;63(4):457-9. doi: 10.1016/j.annemergmed.2013.08.021. Epub 2013 Sep 18. PMID: 24054789.

THOMSON EM, HOWARD TM. Lightning injuries in sports and recreation. Curr Sports Med Rep. 2013 Mar-Apr;12(2):120-4. doi: 10.1249/JSR.0b013e318287728f. PMID: 23478564.

BLUMENTHAL R. Lightning and the Forensic Pathologist. Acad Forensic Pathol. 2018 Mar;8(1):98-111. doi: 10.23907/2018.007. Epub 2018 Mar 7. PMID: 31240028; PMCID: PMC6474460.

JENSEN JD, THURMAN J, VINCENT AL. Lightning Injuries. [Updated 2022 Jul 18]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441920/

TOLUNAY Oflu A, KACAR E, PEKTAS A, BUKULMEZ A. A rare complication of lightning strike: Pulmonary contusion. North Clin Istanb. 2020 Dec 31;8(6):619-622. doi: 10.14744/nci.2020.24022. PMID: 35284794; PMCID: PMC8848497.

Výukové cíle

1. Řešitel je schopen diagnostikovat úraz elektrickým proudem
2. Řešitel dokáže poskytnout přednemocniční péči a následně nemocniční péči v případě zásahu bleskem.
3. Řešitel umí odlišit zásah bleskem od jiných fyzikálních příčin úrazů a je schopný rozpoznat přímý a nepřímý zásah.

Klíčové body

1. Pro úspěšnou PP a terapii úderu bleskem je důležité znát typ el.proudu jímž blesk působí.
2. Z hlediska přesné diagnostiky a komplexní péče je důležité znát účinky el.proudu na jednotlivé tkáně lidského těla.
3. V rámci přesné dg. je třeba myslet na možnosti sekundární poranění způsobené šokovou vlnou či pádem.

Externí odkazy

Wikiskripta

Zasažení bleskem

Algoritmy