MUDr. Bohumil Bakalář


MUDr. Bohumil Bakalář

Vedoucí lékař JIP pro dospělé, Klinika popáleninové medicíny, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha


Algoritmy

Recenzent