Plánovaná operace aneuryzmatu břišní aorty


Aneurysma abdominální aorty (AAA) je lokalizované rozšíření průsvitu cévní stěny, jehož největším rizikem je ruptura. Z tohoto důvodu jsou vhodné pravidelné kontroly pacientů s diagnózou AAA, abychom tomuto akutnímu, život ohrožujícímu stavu předešli. Operace AAA je v rámci cévní chirurgie považována za jeden z vůbec nejnáročnějších výkonů, a tak je na místě patřičná příprava a obezřetnost během výkonu a rovněž v pooperační péči. Tím vším by algoritmus měl řešitele provést.

2023
aneuryzma abdominální aorty
AAA
plánovaný výkon
patient blood management
aortální svorka
anesteziologická péče
Zveřejněno: 31.7.2023

Recenze

Tento studijní materiál je velmi dobře zpracován. Jednotlivé kroky algoritmů jsou dobře, stručně a věcně zdůvodněny, ať již při správném postupu či při negativním hodnocení. Použité formulace jsou jasné a srozumitelné. To se týká české i anglické verze interaktivního algoritmu.

Zdroje

MICHÁLEK, Pavel, Michael STERN a Petr ŠTÁDLER. Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii. Praha: Galén, c2012. ISBN 978-80-7262-891-9.

WANHAINEN, Anders, Fabio VERZINI, Isabelle VAN HERZEELE, et al. Editor's Choice – European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2019 Clinical Practice Guidelines on the Management of Abdominal Aorto-iliac Artery Aneurysms. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery [online]. 2019, 57(1), 8-93 [cit. 2022-04-03]. ISSN 10785884. Dostupné z: doi:10.1016/j.ejvs.2018.09.020

PARUK, Fathima a Julian M. CHAUSSE. Monitoring the post surgery inflammatory host response. Journal of Emergency and Critical Care Medicine [online]. 2019, 3, 47-47 [cit. 2022-04-03]. ISSN 25213563. Dostupné z: doi:10.21037/jeccm.2019.08.06

RELJA, Borna a Walter Gottlieb LAND. Damage-associated molecular patterns in trauma. European Journal of Trauma and Emergency Surgery [online]. 2020, 46(4), 751-775 [cit. 2022-04-03]. ISSN 1863-9933. Dostupné z: doi:10.1007/s00068-019-01235-w

Výukové cíle

1. Řešitel zná indikace k chirurgickému řešení AAA.
2. Řešitel dokáže spočítat a interpretovat Glasgow Aneurysm Score.
3. Řešitel má přehled o hemodynamických změnách vznikajících v souvislosti s manipulací aortální svorky.
4. Řešitel získá povědomí o anesteziologickém zabezpečení pacienta před, během a po výkonu operace AAA.

Klíčové body

1. Progrese velikosti AAA > 1 cm/rok, symptomatické aneurysma a velikost > 5,5 cm jsou indikacemi k chirurgickému řešení.
2. Po zaklemování aorty svorkou je srdce je zatíženo zvýšeným preloadem i afterloadem.
3. Pod úrovní aortální svorky v důsledku ischemických změn vzniká v tkáních nadměrné množství laktátu, které způsobuje metabolickou acidózu.

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy