Atestační otázky z oboru Anesteziologie a intenzivní medicína

Přinášíme Vám atestační otázky s rychlým proklikem na konkrétní Akutní středu! Připravte se na až na 40 % z nich poslechem nebo sledováním Akutních střed – třeba cestou do práce nebo při vaření…

V tabulce níže jsou aktuálně platné triplety atestačních otázek z oboru AIM – 31 trojic, 93 otázek. Základem pro studium je samozřejmě důsledná teoretická příprava sklubená se správnou a bezpečnou praxí, nicméně velkým pomocníkem může být portál AKUTNĚ.CZ, a to např. sérií webinářů Akutní středy. U 38 otázek, se kterou se tematicky pojí webinář, bude fungovat prolink, který Vás odkáže na záznam daného webináře. Všechny záznamy si můžete také poslechnout v audioverzi na Spotify. AKUTNĚ.CZ Vám přeje pevné nervy při přípravě a šťastnou ruku při výběru otázek!


Číslo otázky Otázka
1

Vyšetření před anestezií, skórovací systémy, načasování operace

 

Anestezie pro vaskulární chirurgii

 

Akutní břicho, pankreatitida v IP

2

Nejzávažnější komorbidity a chronická medikace z pohledu anesteziologa

 

Život ohrožující stavy na porodnici (krvácení, HELLP, pre/eklampsie)

 

Nitrobřišní hypertenze, abdominal compartment syndrom

3

Anesteziologický přístroj a anesteziologické dýchací systémy

 

Anestezie u neurodegenerativních onemocnění, myasthenia gravis

 

Péče o polytrauma, sdružené končetinové trauma a kraniotrauma

4

Perioperační monitorace a zásady bezpečné anesteziologické péče

 

ATB profylaxe, nozokomiální infekce, asepse, antisepse

 

Křečové stavy, cévní mozkové příhody – diagnostika a základní terapie

5

Lokální anestetika, mechanismus účinku a jejich komplikace

 

Ambulantní anestezie, anestezie mimo operační sály a péče na dospávacím pokoji

 

Léčba akutní exacerbace chronických plicních onemocnění

6

Epidurální blokáda, provedení, komplikace

 

Křehký pacient, pooperační delirium, pooperační kognitivní dysfunkce

 

Patofyziologie dýchání, akutní respirační insuficience, ARDS (další zdroj)

7

Subarachnoidální blokáda, provedení, komplikace

 

Analgosedace a monitorovaná anesteziologická péče

 

Šokové stavy, fyziologie, diferenciální diagnostika, využití USG (další zdroj)

8

Regionální anestezie, techniky, využití USG (pokračování)

 

Specifika pacienta s chronickým plicním postižením

 

Kritické stavy spojené s diabetes mellitus

9

Zajištění dýchacích cest včetně obtížného zajištění, CICO, predikce, postupy

 

Anestezie u pacienta s endokrinním onemocněním (diabetes, feochromocytom, tyreotoxikoza)

 

Multiorgánové selhání v IP

10

Zajištění cévních vstupů, využití ultrazvuku pro kanylace

 

Perioperační medicína a koncept ERAS

 

Akutní koronární syndrom a nejčastější patologie na EKG – diagnostika a léčba

11

Farmakokinetika a farmakodynamika v kontextu oboru AIM

 

Porodnická analgézie a anestezie

 

Výživa kriticky nemocného

12

Inhalační anestetika, teorie, mechanismus a monitorace účinku

 

Specifika obézního pacienta

 

Bezpečná ventilační podpora v IP, weaning

13

Nitrožilní anestetika, teorie, mechanismus a monitorace účinku

 

Chronická renální insuficience a anestezie u pacienta v dialyzačním programu

 

Patofyziologie zástavy oběhu, dělení, poresuscitační péče a prognostikace

14

Patofyziologie bolesti, analgetika a mechanismus účinku

 

Fyziologické parametry a specifika novorozence vč. poporodní adaptace

 

Neuromuskulární poruchy v intenzivní péči

15

Svalová relaxancia, monitorování účinku, pooperační reziduální kurarizace (PORC)

 

Anestezie v kardiochirurgii dospělých, princip mimotělního oběhu

 

Selhání jater v urgentní a intenzivní péči, hepatotoxicita

16

Transfuzní politika, indikace a alternativy ke krevní transfuzi

 

Pacient s kardiálním onemocněním na nekardiochirurgický výkon

 

Bezpečný transport a struktura předání pacienta; traumaplán, triage

17

Tekutiny perioperačně, koncept tekutinové reaktivity

 

Anestezie v ORL, bronchologii a očním lékařství

 

Sepse a septický šok (další zdroj)

18

Nejčastější komplikace na operačním sále, pooperační nauzea a zvracení

 

Fyziologické odlišnosti a anesteziologická specifika geriatrického pacienta

 

Antikoagulační zajištění, tromboembolická nemoc a plicní embolizace v IP

19

Nejčastější příčiny zástavy oběhu na operačním sále a KPR v podmínkách operačního sálu

 

Multimodální přístup k léčbě bolesti – farmakologická, nefarmakologická a inavzivní léčba

 

Následná intenzivní péče, specifika

20

Maligní hypertermie

 

Anestezie v hrudní chirurgii, selektivní ventilace

 

Poruchy vědomí diferenciální diagnostika, infekce CNS a základy neuromonitorace

21

Anafylaxe, anafylaktický šok

 

Anestezie v neurochirurgii, základy neurofyziologie, perioperační neuromonitorace

 

Srdeční selhání, kardiogenní šok, syndrom nízkého srdečního výdeje – diagnostika, léčba

22

Život ohrožující poruchy rytmu, terapie; pacient s kardiostimulátorem/verterem perioperačně

 

Polytrauma perioperačně

 

Analgosedace v IP, delirium a kognitivní dysfunkce (další zdroj)

23

Základy srdeční fyziologie, dodávka kyslíku, interakce srdce/plíce

 

Anestezie u pacienta s jaterním selháním a u pacienta s transplantovaným orgánem

 

Intoxikace, diferenciální diagnostika a postupy v urgentní a intenzivní medicíně (další zdroj)

24

Acidobazická a iontová rovnováha a dysbalance

 

Akutní císařský řez

 

Základní legislativní a etické principy poskytování intenzivní péče, kategorizace péče a paliativní přístup

25

Kyslík, hypoxie, hyperoxie , vysokoprůtoková oxygenoterapie

 

Patofyziologie kapnoperitonea, anestezie pro laparoskopické výkony

 

Popáleniny, popáleninová nemoc a termické postižení

26

Parasympatikus a sympatikus perioperačně; katecholaminy a ostatní vazoaktivní látky

 

Specifika onkologického pacienta

 

Akutní renální selhání, náhrada funkce ledvin, nefrotoxicita (další zdroj)

27

Základy fyziologie dýchání, ventilace/perfuze, hypoxická plicní vazokonstrikce

 

Anestezie ve stomatologii a stomatochirurgii

 

Infekce v IP, pravidla racionální ATB politiky

28

Masivní krvácení, ŽOK a DIC (další zdroj)

 

Anestezie v urologii, TUR syndrom

 

Zajištění dýchacích cest v urgentní medicíně a intenzivní péči, péče o dýchací cesty

29

Management antikoagulačního a antiagregačního zajištění v perioperačním období

 

Anestezie v ortopedii, traumatologii a chirurgii páteře

 

Nitrolební hypertenze, Monro-Kellieho doktrina, základy neurointenzivní péče

30

Kardioverze, defibrilace, elektroimpulzoterapie

 

Fyziologické parametry a specifika anestezie v dětském věku (další zdroje)

 

Problematika smrti mozku a dárcovského programu

31

Antidota používaná v perioperační a intenzivní péči

 

Perioperační péče u akutních nitrobřišních výkonů

 

Život ohrožující stavy v dětské intenzivní péči

 


1. 11. 2023 ...sejdeme se na webináři Akutní středa!
zkušební otázky
AIM
atestace
kmen
akutní středy
Zpět