NOVÉ interaktivní algoritmy AKUTNĚ.CZ

Portál AKUTNĚ.CZ vám přináší dárek k začátku akedemického roku: druhou dávku tentokrát pěti zbrusu nových algoritmů, které vznikly během školního roku 2015/2016. Na jejich tvorbě, která trvala devět měsíců, se v rámci předmětu Samostatná práce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity podílely týmy lékařů a studentů. Všechny algoritmy také prošly recenzním řízením odborníkem na danou problematiku.

Ponořte se do nových virtuálních případů z klinické praxe!

Na bílé svahy velehor vás zavede algoritmus Výšková nemoc. Vysokohorský tým ve složení dr. Martina Kosinová, Radim Gerstberger a Michal Vondráček pro vás připravili napínavé dobrodružství, při kterém horolezcům půjde o život.

Pacient s akutním selháním ledvin je ohrožený v první řadě neustále narůstající hodnotou kalémie. Jak efektivně zasáhnout, kdy je čas na konzervativní postup, a kdy je už nutné indikovat hemodialýzu? Odpovědi vám přinese algoritmus týmu dr. Roman Štoudek, Dominika Štrbová a Mária Štrbová.

Pozor, bolesti dolních končetin nemusí být jenom „z únavy“ anebo „od zad“. Pokud se včas nepovede odhalit jejich ischemický původ, může dojít k ohrožení končetiny i života pacienta. Jak zasáhnout v případě akutní ischemie dolních končetin vám ukáže dr. Karolina Steinerová, dr. Petr Štourač, Kateřina Matoušková a Peter Minárik.

Perioperační komplikace zejména při operacích hlavy jsou časté a nutno být na ně připraven, předvídat a včas zasáhnout. Na co si dávat pozor při operacích zadní jámy lební, když je pacient polohován do sedu, vás naučí algoritmus Perioperační embolie od dr. Jana Hudce, Zuzany Timkové a Lenky Tobiášové.

Body Mass Index v naší populaci léty stále roste a s obézními pacienty, kteří vyžadují operační výkon se setkáváme stále častěji. Proč jsou rizikovější pacienti, než ti štíhlejší a jak se na ně připravit, aby vámi poskytnutá anesteziologická péče byla bez komplikací a bezpečná? Odpověď vám dá dr. Marek Kovář, Marta Juřeníková a Emma Jurkovičová v algoritmu Anestezie obézního pacienta.

Jak se zachovat, když se stanete svědkem nehody na stavbě a vašemu pacientovi se zavalenou dolní končetinou se rozvíjí Crush syndrom? Jaká rizika přináší a jak lze zabránit těžkým následkům? Odpovědi na tyto a další otázky vám přináší algoritmus dr. Olgy Smékalové, Dominiky Machajdíkové a Deany Slovjakové.

Kdy je na místě podat pacientovi antibiotika a kdy je lze vysadit? A co je potřeba udělat pro to, abychom měli šanci identifikovat původce infekce? Jak budeme postupovat, když se antibiotická léčba zkomplikuje klostridiovou kolitidou? Algoritmus Racionální antibiotická terapie od týmu autorů dr. Hana Harazim, Kateřina Uličná a Zbyněk Švrček vám pomůže najít odpověď.

Akutní pankreatitida představuje komplikované onemocnění, které leží v průniku zájmů chirurgie, endoskopie, gastroenterologie a mnohdy i intenzivní medicíny. Jaké jsou nejmodernější doporučené postupy v diagnostice a léčbě? Tento interaktivní algoritmus pro vás připravily dr. Kateřina Gajdošíková, Anna Ďuriníková a Simona Špaňová.

Dítě není pouze zmenšený dospělý a i provedení anestezie u dětí má svá pravidla, která je nutno respektovat. Zkuste si v algoritmu Tonsilektomie u dětí, jaké nástrahy čekají na anesteziologa při podání celkové anestezie dětskému pacientovi. Přehledný výukový algoritmus na pediatrické téma vypracoval tým dr. Petr Štourač, Adriana Cibíková a Eva Hlaváčková.

A u dětského pacienta zůstaneme při řešení neblahých následků zlomeniny zápěstí, kterým je Komplexní regionální bolestivý syndrom u dětí. Vždy vám připadal název tohoto syndromu příliš složitý na zapamatování a jeho léčba komplikovaná? Po vyřešení našeho algoritmu vás už zkratka KRBS nezaskočí a naučíte se principy správné diagnostiky a léčby syndromu. Jak předejít těžkému mutilizujícímu poškození dětského pacienta vám ukáže tým dr. Petr Štourač, Eva Klabusayová a Adéla Kleinová.

Jak nebezpečná může být karma v koupelně? A co dělat, když se vaše dítě otráví oxidem uhelnatým? Kdy je na místě indikovat hyperbarickou oxygenoterapii? Otrava CO není ani zdaleka tak vzácná, jak by se mohlo zdát. Naučte se správně jednat díky algoritmu, který pro vás vytvořil tým dr. Ľubomíra Longauerová, dr. Martina Klincová, Barbora Žajdlíková a Jakub Zmrzlík.


27. 9. 2016 ...sejdeme se u algoritmů...
virtuální pacient
antibiotikum
KRBS
anestezie dětí
pankreatitida
crush syndrom
oxid uhelnatý
Zpět