NOVÉ interaktivní algoritmy AKUTNĚ.CZ 2022 - vol.1

Portál AKUTNĚ.CZ vám již tradičně na Den dětí přináší první dávku tentokrát 4 zbrusu nové algoritmy, které vznikly netradičně během školního roku 2021/2022. Na jejich tvorbě, která trvala devět měsíců, se v rámci předmětu Samostatná práce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity podílely týmy 18  lékařů a 20 studentů.

Všechny algoritmy také prošly recenzním řízením odborníkem na danou problematiku. Tvorba algoritmů byla, stejně jako vše ostatní, ovlivněna celosvětovou pandemií. Tvůrčí týmy vše zvládly na výbornou, přestože byl do značné míry omezen osobní kontakt. Těšíme se na příští rok, další algoritmy a na vás, příznivce portálu AKUTNĚ.CZ. Tentokrát snad již v tradičním tvůrčím procesu.

Ponořte se do nových virtuálních případů z klinické praxe! Zde je prvních 4 nové interaktivní algoritmy roku 2021:

Refrakterní křeče u dětí

MUDr. Eva Klabusayová, MUDr. Tereza Musilová, Vanda Benetinová, Ria Hrušovská

Křečové stavy jsou jedním z nejčastějších důvodů přijetí dítěte na ICU. Příčin, proč došlo u dítěte k rozvoji konvulzivního statu, je nepřeberné množství, od velice častých febrilních křečí až po vzácné metabolické či genetické příčiny. V každém případě vždy vyžadují promptní terminaci, aby nedocházelo k dalšímu poškození mozku nekoordinovanou konvulzivní aktivitou, následovanou širokou diferenciální diagnostikou a stanovení definitivní diagnózy.

Pulzová komorová tachykardie

MUDr. Deana Slovjaková, MUDr. Martin Róbert Grác, Stela Staruchová, Jana Šoltysová. Ilustrace: Marie Tormová

Pulzová komorová tachykardia je jedna z najčastejších komplikácií po prekonaní infarktu myokardu. V tomto algoritme vás prevedieme manažmentom tejto arytmie u pacienta hemodynamicky stabilného a hemodynamicky nestabilného. Cieľom riešiteľa je využiť znalosti z najnovších ERC Guidelines (2021) a zvoliť správnu postupnosť farmakologickej a nefarmakologickej liečby v oboch prípadoch.

PIMS

MUDr. Tamara Skříšovská, MUDr. Roman Kula jr., Gabriela Žabková, Michaela Staňková. Ilustrace: Bc. Mária Melicherčíková

PIMS, PIMS-TS (Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrom Temporally associated with SARS-CoV-2) či MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrom in Children) jsou zkratky označující totožné onemocnění. Jedná se o vzácný, ale velice závažný multisystémový zánět způsobený abnormální imunitní reakcí s dopadem na více orgánů současně. PIMS je typický u dětí, které v minulosti prodělaly infekci COVID-19. Včasná diagnostika a terapie je pro uzdravení pacientů nejdůležitější, proto je potřeba zvyšovat povědomí o tomto poměrně novém syndromu, jehož příznaky jsou ze začátku nespecifické. Algoritmus vás provede typickými příznaky a specifickou léčbou pacienta trpícího PIMS.

Akutní Addisonská krize

MUDr. Sylvia Šefčík, MUDr. Martin Šefčík, Ivana Kravárová, Kateřina Dvořáková

Akutní Addisonská krize je stav vznikající při nedostatečné funkci kůry nadledvin. Může vzniknout v důsledku neléčené Addisonovy choroby, nebo náhle z mnoha jiných příčin. Vyžaduje intenzivní zdravotní péči a adekvátní léčbu, jelikož pacient může být potenciálně ohrožený na životě. Musí být adekvátně poučen o svém stavu a nutnosti pečlivě dodržovat instrukce lékaře. V algoritmu se podíváme na vyšetření pacienta, určení diagnózy i na možnosti terapie včetně řešení vzniklých komplikací.


1. 6. 2022 ...sejdeme se u algoritmů...
virtuální pacient
interaktivní algoritmus
scénář
serious game
Zpět