Nové interaktivní výukové algoritmy 2013

Spolu s koncem školního roku Vám portál AKUTNĚ.cz přináší zbrusu nové výukové algoritmy! Plné napětí, nejnovějších poznatků a nadupaných multimediálních materiálů Vám přiblíží akutní situace z urgentní medicíny, anesteziologie, gynekologie a intenzivní medicíny, při kterých budete bojovat o život pacienta.

 

Algoritmy vznikly během školního roku 2012/2013 a jsou dílem studentů medicíny Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Jejich vytvořením získali nejen dobrý pocit z kvalitně provedené práce, ale také kredity za absolvování předmětu Samostatná práce. Již na podzim se budou moci noví zájemci o tvorbu těchto interaktivních výukových pomůcek přihlásit na nová témata.

Tentokrát jsme pro Vás připravili následující speciality z oblastí, kde se prolíná akutní medicína s gynekologií, chirurgií nebo infekčním lékařstvím a nechybí ani aktuální toxikologická problematika. Samozřejmě, u všech algoritmů existuje jejich plná anglická verze.

26.2.2013 | , , ,

Srdeční zástava je jednou z častých život ohrožujících situací, které může čelit každý z nás v běžném životě zejména pak zdravotníci v nemocničním prostředí. Náš algoritmus popisuje stručně a přehledně základní život zachraňující úkony u nemocniční zástavy srdce a postup zajištění pacienta resuscitačním týmem.

 

31.5.2013 | ,

Náhlá příhoda břišní (NPB) se řadí mezi klasické případy akutní medicíny. Vzhledem k hrozícím vážným komplikacím je ji třeba včas rozeznat a náležitě léčit. V případě chirurgické intervence je pacient ohrožen zejména aspirací žaludečního obsahu při úvodu do celkové anestezie. Náš algoritmus se zaměřuje na problematiku NPB z pohledu anesteziologa, zejména na správné provedení rychlého úvodu do anestezie (Rapid Sequence Induction- RSI, bleskový úvod, crush úvod).

31.5.2013 | , , ,

Peripartální život ohrožující krvácení je definováno jako rychle narůstající krevní ztráta, která je klinicky odhadnuta na 1500 ml a více a která je spojena s rozvojem klinických a/nebo laboratorních známek tkáňové hypoperfúze.

26.12.2012 | , ,

Meningokoková sepse, meningokoková meningitida a sepse s meningitidou jsou onemocnění vyvolané gramnegativním diplokokem Neisseria meningitidis  a tvořící skupinu tzv. invazivních menigokových onemocnění. Nezanedbatelné procento zdravé populace je nosičem tohoto mikroba, který však na straně druhé dokáže způsobit fulminantně probíhající a často smrtící onemocnění. Algoritmus vás vtáhne do typického případu IMO a připomene nejdůležitejší principy léčby IMO.

26.12.2012 | , , , , ,

Porod v terénu je situace, se kterou se může setkat každý z nás. Proto byl na toto téma vytvořen algoritmus, díky kterému se ocitnete v pozici lékaře RLP přivolaného k již probíhajícímu porodu. Zde máte možnost seznámit se se správným lékařským vedením porodu v terénu.

26.12.2012 | , ,

Intoxikace methanolem se za poslední rok stala témou velice aktuální. Nebezpečenství náhodné otravy je podmíněno nemožností jedovatý methanol při požití poznat a odlišit od ethanolu a včasně tak zabránit  příjmu většího množství. Tento algoritmus nás provádí situací od zajištění v přednemocniční fázi až po odbornou terapii na specializovaném pracovišti.

26.12.2012 | , , , , ,

Embolie plodovou vodou je vzácnou, nicméně velmi závažnou a dramatickou komplikací v těhotenství. Je jednou z nejčastějších příčin úmrtí rodiček po celém světě a mortalita se blíží 80 %. Diagnostika je postavena pouze na klinických projevech, používá se vylučovací postup - „diagnosis per exclusionem“. Tento algoritmus popisuje z pohledu anesteziologa tuto emergentní situaci i následnou diagnostiku. 

3.6.2013 | , ,

Eklampsie je život ohrožující komplikace těhotenství, pro kterou jsou charakteristické tonicko- klonické křeče. Obvykle předem varuje rozpoznatelnými symptomy, ale někdy se může dostavit zcela neočekávaně. Eklampsie vyžaduje okamžitý zásah, který spočívá v potlačení křečí, snižování vysokého krevního tlaku a rychlém provedení porodu. Vzhledem k závažnosti, nečekanému nástupu a průběhu eklampsie je zásadní obranou prevence a zachycení preeklampsie, již lze účinně medikamentózně léčit.

 

 

 

 


1. 6. 2013
algoritmus
problem based learning
virtualní pacient
Zpět