Reportáž z VI. konference AKUTNĚ.CZ

Krásný dobrý den všem! Den D roku 2014 přišel a VI. konference AKUTNĚ.CZ s datem 22.11.2014, konané tradičně v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice, začíná. Jako každý rok, i letos Vám přinášíme zajímavé novinky. Můžete se těšit na rozšířený výběr workshopů a především, poprvé v historii, na zahraniční hosty. Nechte se vtáhnout naší online reportáží a videopřenosy do zajímavých témat lékařské a sesterské sekce VI. konference AKUTNĚ.CZ.

Slavnostní zahájení

Hned z rána nás i Vás přivítali s přáním krásného dne předseda organizačního výboru konference dr. Štourač, předseda vědeckého výboru konference prof. Gál, prezident ČSIM prof. Černý, dále předseda ČSARIM prof. Cvachovec a předseda ČSFPS dr. Kula. Přítomnost zahraničních řečníků příjemnou atmosféru konference ozvláštňuje a obohacuje. Záštitu nad VI. konferencí AKUTNĚ.CZ převzali Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnice Brno a organizace ČSARIM, ČSIM, ČSFS, MEFANET, ESPAA.
 
 
LÉKAŘSKÁ SEKCE
 
Dnešní přednáškový den a VI. konferenci AKUTNĚ.CZ zahájil prof. Cvachovec s tématem Objemová terapie 2014 - co, kdy a kolik? Jak bylo řečeno, nejdůležitější je, stanovit si individuální hemodynamický cíl léčby. Podáme krystaloidy nebo koloidy? V jakém množství? Jakou rychlostí? Musíme si uvědomit, že objemová terapie je terapeutický manéver, není to pouhé podání tekutin, jak bývá často zmiňováno. Má přesnou indikaci, kontraindikaci i nežádoucí účinky.
 
Druhou přednášku přináší prof. Černý, jedná se o téma Poruchy spánku na ICU - velký nebo malý problém? Spánek významně souvisí s procesy hojení a zotavení, a proto ovlivňuje klinický výsledek léčby. V rámci snahy o napodobení přirozeného biorytmu se zaměřujeme na řadu faktorů - od osvětlení, přes hluk až po medikaci. Bylo zdůrazněno, že benzodiazepiny zhoršují architekturu spánku a neměly by být v žádném případě řešením pro poruchy spánku u pacientů na jednotkách intenzivní péče. Uvědomme si, že poruchy spánku podstatně zvyšují morbiditu a mortalitu a proto bychom tento problém neměli podceňovat.
 
Na závěr prvního bloku lékařské sekce nám prof. Gál sdělil Co je nového v terapeutické hypotermii po KPR. Co je hypotermie a jaké má využití? V současnosti je to jediná možnost neuroprotekce po ischémii mozku. Prof. Gál se ve svém sdělení zaměřil na účinky a metody chlazení, metody měření teploty, nežádoucí účinky hypotermie a v neposlední řadě i na postupy při opětovném zahřívání. Závěrem jsme se dozvěděli o praktických postupech zajišťování hypotermie na KARIM v Brně Bohunicích. Za pozornost rozhodně stojí i osobní názor pana profesora na aktuální otazníky vzniklé při posledních studiích v oblasti využití hypotermie.
 
Druhý blok přednášek odstartoval Dr. Stibor svým tématem Pronační poloha. ARDS je závažným problémem na jednotce intenzivní péče a právě jedním ze způsobů terapie je pronační poloha - zlepšuje ventilaci postižených plicních laloků. Kontraindikacemi pronační polohy jsou kraniocerebrální poranění a poranění páteře, za relativní kontraindikací považujeme nestabilní oběh. Jaké jsou typy pronace? Jak dlouho pacienta v této poloze ponechat a na co nezapomenout? Odpověď na tyto otázky a spoustu zajímavých obrázků přináší tato přednáška.
 
Další přednášející dr. Kula nám naznačil, že se blíží konec “early goal directed therapy” éry. Upozornil, že stará Riversiho metoda není dokonalá a bezpečnost jednotlivých komponent EGTD je kontroverzní. Díky ní však vznikají nové, dokonalejší studie. Další “pro” a “proti” Riversiho protokolu a mnoho dalšího bylo zodpovězeno právě v této kritické a zároveň objektivní přednášce. Neváhejte si proto pustit online přenos, nebo se začíst do prezentace k tomuto tématu.
 
Druhý blok přednášek intenzivní medicíny zakončil dr. Škulec s atraktivním tématem Hot topics resuscitace. V úvodu byla zmíněna zajímavá epidemiologická data prosté srdeční zástavy a jejich srovnání v evropském měřítku. Co je kritickým momentem laické pomoci? Správný management telefonicky asistované neodkladné resuscitace! Stěžejní je minimalizovat čas do kontaktu s operačním střediskem. Operátor musí umět zachránce pozitivně motivovat k co nejefektivnější spolupráci, vhodné je proto zvolit věkově strukturovaný přístup. V závěru přednášky byly zmíněny možnosti  individualizace resuscitace v podobě hemodynamic-directed CPR a ultrasound-guided CPR.
 
Říká se, že nejen jídlem je člověk živ, ale jíst se zkrátka musí! Po přestávce na oběd dr. Mixa začal přednáškou Perioperační analgezie dítěte. Hned na začátku zdůraznil, že perioperačně se má především bolesti předcházet. Upozornil na farmakologické odlišnosti v distribuci léků u dětí. Nejvhodnější medikací jsou opioidní analgetika, řekli jsme si také o jejich vedlejších účincích. Dále pan doktor probral dávkování a účinky neopioidních analgetik. Dalším velkým tématem byly škály pro hodnocení kvality analgezie. Na závěr přednášky jsme dostali několik doporučení, k dané problematice.
 
Dr. Gabrhelík se věnoval NSAID, které se v anesteziologické praxi podávají prakticky denně. Ovšem často se zapomíná na jejich stropový efekt, tedy dávku při jejímž překročení se již analgetický efekt nezvyšuje. Jediné, co se zvyšuje je výskyt nežádoucích účinků z nichž dominují gastropatie. Je zajímavé, že konkrétní typ léku nijak zvlášť míru nežádoucích účinků neovlivňuje, mnohem důležitější je jejich dávka a délka podávání. Při podávání nejnižší účinné dávky jsou však NSAID bezpečné a velice účinné léky, mimo jiné i pro snížení spotřeby opioidů a účinku na neuropatickou bolest.
 
Třetí blok uzavírá přednáška dr.Macha, zabývající se Současným pohledem na kontinuální periferní a neuraxiální blokády. Hlavním tématem  je terapie akutní pooperační bolesti, kde je upřednostňován multimodální přístup v perioprerační péči, kdy v řadě případů je vhodnější přistoupit k regionální anestezii než podat systémovou terapii analgetiky. Dále se pan doktor věnoval významu pokračující periferní nervové blokády, jež se dá s výhodou použít například v terapii bolesti po ortopedických operacích. V porovnání s epidurální anestezií má menší počet nežádoucích účinků. Další výhodou pokračujích blokád je menší výskyt pooperačních komplikací. Závěrem přednášky byl komentář k využití periferních blokád u pacientů s farmakologicky upravenou hemokoagulací. 
 
Čas dnes neuvěřitelně letí a nás čeká poslední přednáškový blok v lékařské sekci. Tentokrát na téma Dárci krve? od dr. Tesařové. Nejprve byli uvedeny podmínky dárcovství, následně byla položena otázka, zda jsou všichni vhodní k dárcovství a zda je možné věřit odpovědím v dotazníku dárců. Na několika kazuistikách, kdy byli dárci nakaženi HIV, nám dokázala, že nemůžeme. V jednom případě byla erytrocytární masa od HIV pozitivního dárce podána pacientovi s chronickou leukémii několik týdnů po transplantaci dřeně. Jen díky nízkému množství leukocytů nedošlo k přenosu HIV. Někdy je také transfúzní stanice zneužívaná jedinci s rizikovým stykem, kteří záměrně zkreslují data, aby mohli být zdarma testováni na HIV. Z těchto důvodů se zařadilo zařadit několik postupů pro zvýšení bezpečnosti krevních derivátů. Naštěstí stále převažují zdraví dárci, kteří darují krev s dobrým úmyslem.
 
Dále pan prof. Ševčík velice poutavě vyprávěl o Rizicích a záludnostech velkých výšek. Pan profesor má, jakožto horolezec, s tímto tématem spoustu zkušeností. Velké výšky jsou vysoce nebezpečným prostředím a skrývají mnoho potenciálních problémů (Mt. Everest se nachází přesně na hranici lidských možností v rámci potřeby kyslíku). Mezi nejzávažnější patří výšková nemoc, dále výškový otok plic a výškový otok mozku. Dozvěděli jsme se, k čemu je nám přínosná na horách viagra a proč nosit s sebou acetazolamid a ibuprofen.Hlavně se musíme na cestu řádně připravit, avšak tolerance k velkým výškám se může v průběhu života měnit a rizika extrémních výšek nelze nikdy úplně eliminovat.
 
S tématem k zamyšlení se nad vážnými tématy i sebou samými, uzavírá lékařskou sekci VI.konference AKUTNĚ.CZ pan mgr. et mgr. Vácha. Téměř filozofické pojmy Intimita, soukromí, důstojnost pacientů a empatie v intenzivní medicíně, jsou termíny, které na lékaře můžou působit stejně tak abstraktně jako pochopení významu slova vesmír (jak pan doktor vhodně připodobňuje). V průběhu přednášky s těmito pojmy pracoval a snažil se posluchačům nastínit jejich význam a doporučit ten nejelegantnější způsob sdělování pravdy umírajícímu pacientovi - jakou zvolit komunikační strategii a čemu se vyhýbat. Intimita prostředí, respekt, empatie, citlivý přístup, spolu s pozitivním přístupem a motivací celého lékařského týmu může zásadně ovlivnit dopad na přijetí nešťastných zpráv pacientem, jeho rodinou a posílit vzájemnou důvěru vztahu pacient-lékař.
 
PARALELNÍ SEKCE
 
Hračky pro anesteziology aneb jak prakticky zajistit dýchací cesty a nemít difficult airway (day)
 
Naše konference se stále rozrůstá a již několikátý rok máme kromě hlavní lékařské sekce ještě sekci paralelní, zahájil ji dr. Dadák.
Abychom odhalili obtíže vyskytující se u některých pacientů, je důležité provádět předoperační vyšetření u všech z nich. Dr. Dadák ve své přednášce DAM (Difficult airway management) tuto zkutečnost zdůraznil. Je třeba předvídat potíže dříve, než vzniknou, mít připravené všechny pomůcky a v případě komplikací včas volat o pomoc. Videolaryngoskop může mít sice zdánlivě samá pozitiva, ale také nám může dát falešný pocit jistoty, který způsobí, že něco přehlédneme.
 
Zaručeně nejvtipnější přednášku bloku měl dr. Pelikán (A jeho hračka - LMA). Kromě své oblíbené laryngeální masky nám představil výhody intranazální aplikace sedativ u agresivních a obtížně zvládatelných pacientů. Pokud se vyskytnete v Afgánistánu, je dost možné, že vám příde vhod “jaw thrust”, kde jediné co potřebujete ke zprůchodnění dýchacích cest pacienta jsou vaše vlastní ruce. Navíc, jak sám pan doktor podotkl, jeho užití je sexy. 
 
Paralelní sekce pokračuje sdělením Urgentní infraglotické zajištění aneb “řízneme” si do krku s dr. Otáhalem. Koniopukce je život zachraňující výkon, který provádíme ideálně do lig. cricothyroideum, eventuelně níže. Někdy je nutné punkci rozšířit ve stomii a protože se jedná o urgentní výkon, ne vždy klademe hlavní důraz na sterilitu prostředí. Zkrátka “když musíš, tak musíš!”
 
Dr. Herda nám přiblížil téma Fibrooptické intubace, Typi a triky FOB intubace. Tato metoda se používá při obtížné intubaci a nachází se na pomezí invazivních i neinvazivních metod. Měli jsme možnost seznámit se s možnými cestami zavedení fibroskopu a komplikacemi, ale musíme si uvědomit, že tato technika vyžaduje trénink. Závěr prezentace byl obohacen o zajímavou dětskou kazuistiku.
 
Sekci Hračky pro anesteziology uzavřel doc. Michálek. Ve svém sdělení přiblížil specifika DAM u dětí, které nejsou jenom zmenšení dospělí. Při očekávané obtížné intubaci musíme dbát na důkladnou přípravu. Opakovaně zmíňovaný videolaryngoskop nám sice zlepšuje pohled, paradoxně však prodlužuje u dětí čas na intubaci. Intubace s fibroskopem je také elegantní metoda, ovšem nelze ji udělat při vědomí, jako u dospělých. Jakko-li obtížně, důležité není zaintubovat, ale oxygenovat.
 
Simulace v akutní medicíně
 
Hned po poledni jsme měli možnost shlédnout nesmírně zajímavou přednášku dr. Benistiho z Tel Avivu na téma nezbytnosti simulací v medicíně (Why Simulation in Acute Medicine). Lékaři dělají chyby stále častěji a příčin je mnoho. Je to dáno, mimo jiné, nedostatečnými zkušenostmi či přepracováním, s tímto je však možné poměrně snadno pracovat. To se konec konců prokázalo již ve studii z roku 1970 u pilotů, kde incidence chyb konstantně klesala. Je tedy potřeba zkrátit dobu učení a přesunout jej mimo sály, ovšem nikoli úplně! A jak přimět nemocnice simulátor zakoupit? I to jsme se dozvěděli, je totiž podstatně levnější než případný soudní spor.
 
Dr. Drabauer plynule navázal na předchozího řečníka - Simulation Training in Prehospital and Emergency Medicine. Analyzoval proč není využití simulací v praxi rozšířenější, i když mnohé studie poukazují na důležitost této vzdělávací techniky. Představil nám jednoduché kroky vedoucí k zlepšení dovedností a minimalizaci chyb. Detekce problému, nácvik situace pod dohledem zkušených lékařů a feedback stačí na dramatické vylepšení momentální situace. 
 
Další části sekce Simulace v akutní medicíně se ujal dr. Privitzer s přednáškou Virtuální realita v pokročilých simulacích scénářů intenzivní péče, který nás seznámil s výsledky práce týmu laboratoře biokybernetiky a počítačové podpory výuky na poli scénářového modelování a jeho využití ve výuce intenzivní medicíny. Tvorba výukových modelů je založena na propojení možností fyziologického modelování, návrhu scénáře a grafické simulace. Zdůrazněna byla spolupráce s portálem AKUTNĚ.CZ a nastíněna možnost budoucího rozšíření výukových algoritmů o 3D model pacienta. Máme se tedy rozhodně na co těšit!
 
Téma Pokročilé pacientské simulátory ve výuce anesteziologie a řešení krizových situací a dr. Stern, aneb pokračujeme dále v “simulační” sekci. Simulátory mají jednu velkou nevýhodu - není to skutečný pacient, v tomto případě to však můžeme obrátit ve velkou výhodu. Když selžete a pacient zemře, nepotká Vás žádný trest. Po simulaci následuje důležitá část - debriefing, kde nad záznamem spolu s odborníky proberete své chyby a hlavně zjistíte PROČ jste je udělali. Tu samou chybu už pak nikdy neuděláte.
 
Sekci uzavřel dr.Pisár, který nám představil koncept FOAMed- Free Open Access Medical Education (Sociální sítě a alternativní informační zdroje v akutní medicíně). Konkrétně zmiňuje některé projekty, např.: EMCrit PODCAST (zdroj např.modelových návodů a postupů v akutní medicíně), CRITICAL CARE REVIEWS (obsahuje výběr zajímavých studií týkajících se akutní medicíny ze 200-300 lékařských časopisů). FOAMed je přístupný zadarmo kdekoli na světě a  kdokoli se může vzdělávat v kteroukoli chvíli. Využití nových médií lahodí hlavně těm, kteří stále hledají nové způsoby efektivního využití času, například na cestě tramvají do školy nebo do práce.
 
Zajímavé anesteziologické kazuistiky na porodním sále
 
V úvodní přednášce seznámili zaplněné auditorium dr. Bláha a dr. Štourač (Porodnická anestezie v České republice) s pětiletou činností Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM, jejíž vlajkovou lodí je nepochybně národní studie OBAAMA-CZ, která byla publikována v časopise Anesthesia and Analgesia, nejstarším anesteziologickém časopisem na světě, s IF 3, 5 a vyzvali k co nejširší účasti v plánované studii OBAAMA 2, která je plánována na rok 2015 se zapojením Slovenska, Maďarska a Polska. Dr. Bláha dále představil moderní trendy v porodnické anestezii s akcentací zajímavých výzkumných témat v tomto oboru.
 
Ve druhé přednášce "Trnitá cesta" k prvnímu dítěti představila dr. Radka Klozová zajímavou kazuistiku reflektující současný rozmach metod asistované reprodukce a jejich dopad na průběh porodu. Kazuistika popisuje porod u 53leté cizinky-prvorodičky. Metody asistované reprodukce využívají stále starší ženy, z 30% jsou to cizinky, a právě u těchto žen můžeme očekávat patologický průběh porodu. Například obvykle není možná indukce porodu oxytocinem pro nereaktivitu menopauzalní dělohy, často je také nutná okamžitá poporodní hysterektomie pro hypotonii dělohy nereagující na uterotonika, tak jako v této kazustice.
 
Přednášku Dva oříšky pro… aneb anesteziologický management u gravidní pacientky s onkologickým onemocněním nám představila dr. Seidlová. Dozvěděli jsme se o možnostech terapie onkologického onemocnění v těhotenství. Podrobně byly probrány jednotlivé typy léčby i s jejich nevýhodami a kontraindikacemi. Slyšeli jsme doporučení o premedikaci, perioperačním a pooperačním zajištění pacientky při císařském řezu. V druhé části přednášky paní doktorka představila zajímavou kazuistiku o 36-leté gravidní ženě s rakovinou děložního čípku.
 
Poslední přednášku bloku porodnické analgezie Metabolická vada a gravidita představila dr. Pavlína Nosková z VFN. Její kazuistika se zabývala případem mladé ženy se vzácnou metabolickou vadou - propionovou acidurií. Pacientka dále trpěla epilepsií se záchvaty grand mal a lehkou až střední mentální retardací, porod proto probíhal nestandartně, po celou dobu pacientka vyžadovala přítomnost své matky. Dále bylo nutné řešit metabolický rozvrat speciálními infuzemi a také vhodně zvolit anestetika, která se nemetabolizují na potenciálně nebezpečné produkty. Bezpečnými látkami v tomto případě jsou thiopental, rokuronium, opioidy a bezodiazepiny.
 
 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, současně s lékařskou sekcí probíhala také sekce sesterská s nemalou účastí. A za zmínku určitě stojí vítězové posterové soutěže.
Jsou to:

1. Asepse na operačních sálech
Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, Bc. Silvie Hodová

2. Vliv prostředí na operačních sálech ve FN Brno na tělesnou teplotu operovaného pacienta
Ing. Jaroslava Jedličková, MBA,  Miluše Mezenská,  Mgr. Erna Mičudová

3. Edukační program perioperační péče
Bc. Lenka Feňová 
 
 
Slavnostní ukončení
 
Všechno krásné a dobré jednou skončí a VI. konference AKUTNĚ.CZ končí také. Všichni jsme plni dojmů z nově nabytých vědomostí. Opět máme za sebou krásný ročník plný novinek, nových přednášejících a především nových účastníků. Co nás však nejvíce těší je to, že se sem k nám do Brna mnozí rádi vracejí. Ať už jsou to posluchači, nebo aktivní přednášející. Za vším je velký kus práce, který nezvládne jeden člověk, i když na bedrech jednoho člověka konference AKUTNĚ.CZ leží, je to dr. Petr Štourač - otec projektu a celého internetového portálu AKUTNĚ.CZ. Byl to právě on, který se ujal závěrečného slova a poděkování všem zúčastněným a organizátorům celého dne. Největší dík patří organizačnímu výboru - dr. Haně Harazim, dr. Martině Kosinové, dr. Jitce Křížové, dr. Olze Smékalové a Zuzaně Markusekové, dále studentům LF MUNI a lékařům KARIM FN Brno.

A co říci či napsat závěrem? Snad jen toto: SEJDEME SE NA VII. KONFERENCI AKUTNĚ.CZ 21.11. 2015!
 
 
A nakonec pár čísel:

počet posluchačů v lékařské sekci: 446
počet přednášejících v lékařské sekci a lektoři workshopů: 36
počet posluchačů v sesterské sekci: 185
počet přednášejících v sesterské sekci: 23
počet organizátorů v sesterské sekci: 12
zástupci partnerů konference: 23
celkem: 725
 
Seznam přednášejících:

Benisti Guy, dr. Bláha Jan, prof. Cvachovec Karel, prof. Černý Vladimír, Drabauer Lucas, doc. Gabrhelík Tomáš, prof. Gál Roman, dr. Herda Pavel, dr. Klozová Radka, dr. Kula Roman, dr. Mach Dušan, doc. Michálek Pavel, dr. Mixa Vladimír, dr. Nosková Pavlína, dr. Otáhal Michal, dr. Pelikán Karel, dr. Pisár Michal, dr. Privitzer Pavol, dr. Seidlová Dagmar, dr. Stern Michael, dr. Stibor Bronislav, prof. Ševčík Pavel, dr. Škulec Roman, dr. Tesařová Eva, mgr. et mgr. Vácha “Orko” Marek
 
 Seznam Workshopů:
 
Ultrazvukem naváděná regionální anestezie (dr. Křikava Ivo, dr. Jelínek Milan, dr. Klučka Jozef, dr. Dráb Michal, dr. Křikavová Lucie, dr. Němcová Eva)
Práce se zatěžujícím pacientem (mgr. Neudertová Hana, mgr. Bučková Petra)
...jde o čas… (dr. Pelikán Karel, dr. Otáhal Michal)
Využití pokročilého simulátoru SIMBIONIX ve výuce akutní medicíny (Guy Benisti, dr. Štouračová Alena)
Využití pokročilého pacientského simulátoru HAL - simulační lekce
Pokročilý pacientský simulátor METI - simulační lekce (dr. Štoudek Roman)
Poruchy koagulace a ROTEM - basic and advanced (dr. Zýková Ivana, dr. Sedlák Pavel, dr. Vaníčková Kateřina)
Bronchoskopický workshop (dr. Turčáni Pavel)
 
Na přípravě a zajištění chodu VI. konference AKUTNĚ.CZ 2014 se podíleli:

Blatnerová Hana, Brančík Pavel junior, Chlupová Jitka, Chnupová Lucia, Chromá Pavla, Dráb Michal, Drahošová Martina, Dvončová Martina, Englišová Nikol, Gajdošíková Katka, Gerstberger Radim, Hahnová Daniela, Harazim Hana, Holečková Petra, Honková Petra, Horváthová Zuzana, Hradilová Tereza,Hruška David, Hudáček Kamil, Hudec Jan, Hurčík Vojtěch, Janalíková Lucie, Juřeníková Marta, Kadlčíková Radka, Kadlec Ľudovít, Kališ Václav, Karbula Tomáš, Klabusayová Eva, Kleinová Adéla, Kleinová Markéta, Klučka Jozef, Knedlíková Lenka, Kolářová Gabriela, Korbel Lukáš, Korbička Tomáš, Kosinová Martina, Kotleba Daniel, Kovář Marek, Kozák Petr, Koželuhová Kristýna, Krátka Elena, Křikava Ivo, Křížová Jitka, Kubík Marek, Kyjas Petr, Longauerová Ľubomíra, Markuseková Zuzana, Mišurec David, Moravská Mária, Nedomová Lenka, Podušková Iva, Polášková Jana, Prokopová Tereza, Smékalová Olga, Štarhová Vendula, Steinerová Karolina, Štoudek Roman, Štourač Petr, Stuchlík Tomáš, Timková Zuzana

Fotografie pořídili:

Mária Moravská, Vojtěch Hurčík, Marek Kovář, Gabriela Kolářová, Luke Korbel, Markéta Korbelová

IT support z Ústavu výpočetní techniky a Správy Univerzitního kampusu:

Jiří Šišma, Vít Rusňák a Pavol Kajaba


21. 11. 2014 ...sejdeme se na VII. konferenci AKUTNĚ.CZ 2016...
konference
akutní medicína
přenosy
Zpět