NOVÉ interaktivní algoritmy AKUTNĚ.CZ 2020 - vol.3

Portál AKUTNĚ.CZ vám přináší dárek k novému roku: 4 nové algoritmy, které vznikly ještě během školního roku 2019/2020. Na jejich tvorbě, která trvala devět měsíců, se v rámci předmětu Samostatná práce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity podílely týmy 27 lékařů a 29 studentů. Všechny algoritmy také prošly recenzním řízením odborníkem na danou problematiku.

Ponořte se do nových virtuálních případů z klinické praxe!

Biohazard

Anna Štorchová
Doba, ve které žijeme, s sebou přináší téměř neomezené možnosti cestování. Právě tato skutečnost může být příčinou rozšíření vysoce nakažlivé nemoci i v našich končinách.Taková situace se netýká jen lékařů a zdravotníků, ale i dalších složek integrovaného záchranného systému. Algoritmus nabízí možnost podívat se pod pokličku toho, jak se řeší mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci od tísňového volání a přednemocniční péče až po likvidační práce.

Letecká záchranná služba

Jiří Chvojka
Letecká záchranná služba (LZS) je nedílnou součástí systému a operační středisko musí využít její potenciál. Tím je především rychlost transportu lékaře na místo události a dále rychlost transportu pacienta na adekvátní pracoviště. Náhlá zástava oběhu(NZO) je jednou z indikací nasazení LZS, i když příčiny vzniku NZO jsou různé. V kazuistice je zpracována kardiální příčina vzniku NZO a je na ní velmi dobře demonstrován náhlý vznik, reference zdravotnickému operačnímu středisku, rychlé vyhodnocení možné příčiny a vyslání adekvátní výjezdové skupiny i s ohledem na možné řešení vlastní příčiny zástavy oběhu. Nasazení LZS k rychlému transportu pacienta do kardiocentra je jedním z okamžiků, který může vést k záchraně lidského života.

Difficult Airway Management - 2020

Tereza Prokopová, Jan Hudec, Ľubomír Vlček, Pavlína Zbořilová
Obtížné zajištení dýchacích cest (DAM) je život ohrožující situace, při které anesteziolog nemůže u pacienta zajistit dostatečnou ventilaci obličejovou maskou, supraglotickou pomůckou nebo tracheální intubací. Tomuto je možné částečne předcházet zhodnocením rizik obtížných dýchacích cest (LEMON skóre, DAM v anamnéze), riziko však nikdy nemůžeme považovat za nulové. Obtíže se zajištěním dýchacích cest mohou mít potenciálně závažné důsledky (hypoxické poškození mozku, smrt) a proto je nutné včasné rozpoznání a rychlý postup anesteziologa.

Viskoelastické metody v praxi

Kamil Vrbica, Veronika Kočí, Miriam Kollerová, Jana Nepšinská
Pomocí viskoelastických metod a přístrojů ROTEM, ClotPro vyšetřujeme stav koagulace a mechanické vlastnosti koagula v průběhu jeho tvorby, stabilizace a lýzy. Vyšetření lze provést ihned po odběru krve u lůžka pacienta. Jsou označovány i jako „bedside“ testy. Výhoda viskoelastických metod spočívá v rychlosti vyšetření a možnosti cílené terapie pacientů – cíleném hrazení transfuzních přípravků dle aktuálních výsledků, a tím snížení jejich spotřeby a snížení záteže pro pacienta. Mohou být úspěšně používané v léčbě život ohrožujícího krvácení u těžkých traumat, hodnocení hemokoagulačního stavu před či během chirurgického výkonu. Interaktivní algoritmus přibližuje využití a interpretaci viskoelastických metod v praxi a má za cíl ukázat různé výsledky analýzy hemokoagulačního stavu pacienta a jejich následné řešení.


21. 1. 2021 ...sejdeme se u algoritmů...
virtuální pacient
interaktivní algoritmus
scénář
serious game
Zpět