NOVÝ interaktivní algoritmus AKUTNĚ.CZ: Resuscitace COVID-19 pozitivního pacienta

Portál AKUTNĚ.CZ vám přináší expresní rychlostí vytvořený, velmi aktuální algoritmus: Resuscitace COVID-19 pozitivního pacienta. Na jeho vzniku se podílel tým lékařek portálu AKUTNĚ.CZ: MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., MUDr. Tereza Prokopová a MUDr. Tamara Skříšovská;  při jeho tvorbě byly respektovány doporučení Britské resuscitační rady a Surviving Sepsis Campaign. Algoritmus byl recenzován členkou Evropské resuscitační rady - MUDr. Janou Djakow, Ph.D.

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace vyhlásil dne 11. března 2020 onemocnění COVID-19 za globální pandemii. V současné době neexistuje žádná specifická léčba nebo vakcína proti infekci COVID-19. Předpokládá se, že každý v této populaci je vnímavý. Klinicky se onemocnění COVID-19 projevuje od asymptomatických (bezpříznakových) průběhů až po těžkou pneumonii; závažné onemocnění může vést k smrti. Zatímco většina případů (80 %) probíhá jako mírnější respirační infekce a pneumonie, závažný průběh onemocnění a úmrtí jsou častější u starších lidí s chronickým onemocněním. Tento algoritmus Vás provede nezbytnými bezpečnostními opatřeními a odklony od standardních resuscitačních postupů s ohledem na na riziko přenosu infekce COVID-19 z pacienta na zdravotnický personál.


Resuscitace COVID-19 pozitivního pacienta


Generální ředitel Světové zdravotnické organizace vyhlásil dne 11. března 2020 onemocnění COVID-19 za globální pandemii. V současné době neexistuje žádná specifická léčba nebo vakcína proti infekci COVID-19. Předpokládá se, že každý v této populaci je vnímavý. Klinicky se onemocnění COVID-19 projevuje od asymptomatických (bezpříznakových) průběhů až po těžkou pneumonii; závažné onemocnění může vést k smrti. Zatímco většina případů (80 %) probíhá jako mírnější respirační infekce a pneumonie, závažný průběh onemocnění a úmrtí jsou častější u starších lidí s chronickým onemocněním. Tento algoritmus Vás provede nezbytnými bezpečnostními opatřeními a odklony od standardních resuscitačních postupů s ohledem na na riziko přenosu infekce COVID-19 z pacienta na zdravotnický personál.

2020
COVID-19
resuscitace
bezpečnost
Zveřejněno: 23.3.2020

Recenze

MUDr. Jana Djakow, Ph.D.
Zástupce primáře Následné intenzivní péče pro děti, Nemocnice Hořovice, Hořovice Klinika dětské anesteziologie a resucictace, FN Brno, Brno; ERC Paediatric Life Support - Science and Education Committee

Algoritmus se týká nyní velmi aktuálního tématu pacienta s nákazou COVID-19 se srdeční zástavou v nemocničním prostředí. Algoritmus je zpracován přehledně a na konkrétním příkladu popisuje jednotlivé kroky kardiopulmonální resuscitace, včetně postupu rozšířené resuscitace. Jednotlivé kroky algoritmu na sebe logicky navazují a správnost/chybnost jednotlivých odpovědí je dostatečně odůvodněna ve vysvětlujícím textu. Jazyk algoritmu je stručný, dobře srozumitelný, přitom si zachovává odbornost. Všechny zkratky jsou vysvětleny. Použité obrázky pomáhají s představou probíhající resuscitace, přestože větší propracovanost by jistě ještě více přispěla k reálnosti. Rychlost, s jakou tento algoritmus tým AKUTNĚ.CZ připravil, je ovšem obdivuhodná.
Algoritmus a doporučení v něm dle mého názoru odpovídají současným poznatkům, které o nákaze virem SARS-CoV-2 máme k dispozici. Je též v souladu s aktuálními doporučeními pro resuscitaci pacientů s COVID-19, které vydala Resuscitation Council UK. Tyto poznatky se s vývojem pandémie a znalostí o viru samotném samozřejmě mohou měnit a aktualizace algoritmu může být v budoucnosti nezbytná.
24.3.2020

Zdroje

ALHAZZANI, Waleed. Surviving Sepsis Campaign: Guidelines on the Management of Critically Ill Adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). In: Esicm.org [online]. 2020 [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pdf

Resuscitation Council UK Statement on COVID-19 in relation to CPR and resuscitation in healthcare settings. In: Resuscitation Council UK [online]. 2020 [cit. 2020-03-23]. Dostupné z: https://www.resus.org.uk/media/statements/resuscitation-council-uk-statements-on-covid-19-coronavirus-cpr-and-resuscitation/

Související algoritmy

Externí odkazy


25. 3. 2020 ...sejdeme se u algoritmů...
virtuální pacient
interaktivní algoritmus
scénář
serious game
COVID-19
pandémie
Zpět