MUDr. Jana Djakow, Ph.D.


MUDr. Jana Djakow, Ph.D.

Zástupce primáře Následné intenzivní péče pro děti, Nemocnice Hořovice, Hořovice
Klinika dětské anesteziologie a resucictace, FN Brno, Brno;
ERC Paediatric Life Support - Science and Education Committee

djakow@akutne.cz