Etika resuscitácie


Nie vždy sa dĺžka života rovná jeho kvalite. Pri premýšľaní o oživovaní závažne chronicky chorého pacienta je vhodné položiť si otázku, či život po resuscitácii bude preňho dostatočne hodnotný. Je dôležité, aby si na túto otáuku mohol odpovedať sám pacient. To je možné vďaka spoločnému rozhovoru o cieľoch liečby a predbežnému plánovaniu zdravotnej starostlivosti. Tento algoritmus vás prevedie celým procesom od diagnostiky závažného chronického stavu pacienta až po okamih jeho smrti. Bližšie sa téme venuje stránka https://www.cestadomu.cz/ .

2022
KPR
spoločné rozhodovanie
plánovanie predbežnej zdravotnej starostlivosti
etika resuscitácie
skôr vyslovené prianie
Zveřejněno: 19.7.2022

Recenze

MUDr. Mahulena Exnerová
Primárka detského oddelenia, Nemocnica Hořovice Externá pediatrička mobilného hospicu Cesta domů

Děkuji autorům za odvedenou práci a přípravu algoritmu, který se zabývá citlivým, ale nesmírně důležitým tématem komunikace s pacientem, který má závažné chronické onemocnění s nejistou prognózou délky života, u kterého očekáváme jeho další progresi v horizontu nebližších týdnů a měsíců. Proces komunikace závažných zpráv má svá pravidla a existují různé protokoly, které nám mohou takovou komunikaci usnadnit. Za zásadní v tomto kontextu ale považuji, aby každý lékař, který má takové pacienty v péči, měl základní znalosti v oblasti obecné paliativní péče. Mezi takové znalosti jistě patří i komunikační dovednosti a povědomí, na koho se můžu ve složitých situacích obrátit jako odborník a na koho se může obracet pacient a jeho rodina. Vypracovaný algoritmus je přehledný a v jednotlivých bodech zjednodušeně představuje důležité kroky v procesu sdělení závažné diagnózy, společné komunikace cílů péče a následného plánování péče včetně možnosti sepsání dříve vysloveného přání (DVP) a správného postupu v případě existence takového dokumentu. Krom dobré komunikace s pacientem samotným, se také věnuje následné podpoře rodinných příslušníků. Umím si představit různé scénáře tohoto příběhu a není realistické do návodného algoritmu včlenit všechny možnosti. Autorům se i přesto podařilo popsat všechny důležité body v procesu citlivé komunikace s pacientem, který má progredující závažné chronické onemocnění bez možnosti kurativní léčby. Takový postup totiž významně zvyšuje pravděpodobnost, že se podaří splnit společně stanované cíle péče s respektem k hodnotám a preferencím konkrétního pacienta a jeho blízkých, což by mělo být vždy naší prioritou.
 

Zdroje

MENTZELOPOULOS, Spyros. COUPER, Keith. VAN DE VOORDE, Patrick. DRUWE, Patrick. BLOM, Marieke. PERKINS, Gavin. LULIC, Ileana, DJAKOW, Jana. RAFFAY, Violetta. LILJA, Gisela. BOSSAERT, Leo. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Ethics of resuscitation and end of life decisions. RESUSCITATION. CLARE: ELSEVIER IRELAND LTD, 2021, roč. 161, April 2021, s. 408-432. ISSN 0300-9572. doi:10.1016/j.resuscitation.2021.02.017.

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Resuscitace

Etika a kultura

 

Algoritmy