Resuscitace novorozence - 2021


Resuscitace novorozence je komplikací vyskytující se u méně než 1 % porodů. Klíčovou roli v její prevenci hraje správné provedení incicálních kroků poporodní adaptace. V následujícím algoritmu si proto vyzkoušíte projít celým procesem od přípravy vybavení, podpory poporodní adaptace až po následnou resuscitaci novorozence s důrazem na klíčové body platné na dle doporučených postupů Evropské resuscitační rady z roku 2021.

2023
novorozenec
resuscitace
Zveřejněno: 1.6.2023

Recenze

MUDr. Pavel Rozsíval
Zástupce primáře, Dětské a novorozenecké oddělení, Orlickoústecká nemocnice, Ústí nad Orlicí

V algoritmu Resuscitace novorozence si máte možnost projít  případem dítěte, které vyžaduje velmi vysokou míru podpory po porodu. Ta je sice naštěstí vzácná, ale právě proto musíme být na takovou situaci připraveni a znát klíčové body péče o novorozence a odlišnosti od péče o dítě v pozdějším věku. Všechny jsou v kazuistice dobře zdůrazněny a proto Vám mohou, mimo praktický nácvik, pomoci ve fixaci zásadních dovedností a jejich posloupnosti v resuscitaci novorozence po porodu.

Zdroje

MADAR J., ROEHR C. C., AINSWORTH S., et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Newborn resuscitation and support of transition of infants at birth. Resuscitation [online]. Elsevie, 2021, March 24, 2021 [cit. 2022-03-15]. Dostupné z: doi: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.014

Výukové cíle

Student zná jednotlivé kroky algoritmu resuscitace fyziologického novorozence, chápe význam pečlivé přípravy na tuto situaci a orientuje se v tématu poresuscitační péče.

Klíčové body

- konkrétní obsah přípravy prostředí, pomůcek a personálu
- postup správného zprůchodnění dýchacích cest a ventilace novorozence
- zásady KPR u novorozence (technika, poměr, frekvence, hloubka stlačení)

Další verze algoritmu

Související algoritmy

Externí odkazy

Algoritmy