NOVÉ interaktivní algoritmy AKUTNĚ.CZ 2021 - vol.2

Portál AKUTNĚ.CZ vám uprostřed "okurkové sezóny" přináší druhou dávku letošních virtuálních pacientů: tentokrát 6 zbrusu nových algoritmů, které vznikly během školního roku 2020/2021. Na tvorbě dohromady 16 algorimů, která trvala devět měsíců, se v rámci předmětu Samostatná práce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity podílely týmy 35  lékařů a 27 studentů.

Všechny algoritmy také prošly recenzním řízením odborníkem na danou problematiku. Tvorba algoritmů byla, stejně jako vše ostatní, ovlivněna celosvětovou pandemií. Tvůrčí týmy vše zvládly na výbornou, přestože byl do značné míry omezen osobní kontakt. Těšíme se na příští rok, další algoritmy a na vás,příznivce portálu AKUTNĚ.CZ. Tentokrát snad již v tradičním tvůrčím procesu.

Ponořte se do nových virtuálních případů z klinické praxe! Zde je dalších 6 z celkově 16 nových interaktivních algoritmů roku 2021:

Cholangoitida

Jan Hudec, Klára Fabiánková, Nhat Linh Ngo, Kristína Slobodová

Cholangitida (někdy je používán termín cholangoitida) je zánět především intrahepatálních žlučových cest. Je téměř vždy spojena s částečnou nebo úplnou obstrukcí žlučových cest. Příčinou obstrukce může být choledocholitiáza, biliární striktury, sklerozující cholangitida, kongenitální malformace či nádorové obstrukce žlučových cest. Stagnace žluči je pak disponujícím momentem pro infikování žluči střevními mikroorganismy (E. coli). Žlučovody jsou naplněny infikovanou žlučí a proces pak může pokračovat intraparenchymatózně a vést k vzniku mnohočetných mikroabscesů v játrech a ke generalizované sepsi což je život ohrožující stav.

Neuroinfekce

Kateřina Matoušková, Lucie Moťková, Eliška Moráňová, Mabel Šterclová

V tomto algoritmu se seznámite s infekcemi, které postihují to nejdůležitější, co máme. Neuroinfekce mohou být život ohrožující stavy a i přes veškerou terapii mohou bohužel zanechat trvalé následky. Jak tedy včas infekce CNS rozpoznat?  Čím pacienta léčit? A můžeme neuroinfekcím nějak předcházet? Odpověď na tyto otázky a spoustu dalších informací se dozvíte během řešení našeho algoritmu s chlupatými a měkoučkými pacienty.

Hemolyticko-uremický syndrom

Martina Klincová, Lucie Štětková, Adéla Kotíková, Hana Krobotová

Cílem algoritmu je seznámení se s hemolyticko-uremickým syndromem, který patří mezi nejčastější příčiny akutního renálního selhání u dětí. Podíváme se na jeho klinické projevy, na typické laboratorní známky a popíšeme si dvě základní formy tohoto onemocnění. Společně si také objasníme etiologii, patogenezi, průběh, léčbu a prognózu hemolyticko-uremického syndromu.

Ketoacidóza

Hana Harazim, Pavlína Přikrylová, Michal Reška

Tento algoritmus vás na konkrétním případu seznámí s častou komplikací nemocných s diabetes mellitus 1. typu - diabetickou ketoacidózou. Ta, narozdíl od méně častých ketoacidóz (alkoholické či starvační), představuje akutní, život ohrožující stav, který je způsoben přítomností ketolátek v krvi. Její léčba má svá specifika a úskalí, jejichž znalost je stěžejní pro úspěšnou terapii. Algoritmus seznámí řešitele s typickými příznaky, provede jej léčbou se zaměřením na řešení nejčastějších komplikací a uvede způsoby prevence dalšího takového stavu.

TURP syndrom

Jitka Chlupová, Petrana Relovská, Soňa Řezníčková, Kateřina Popková

Benigní hyperplazie prostaty patří mezi nejčastější nezhoubné nádory u mužů. Etiologie tohoto onemocnění je přisuzována hormonální dysbalanci a jeho prevalence roste s věkem. Jestliže v léčbě tohoto onemocnění selhala farmakoterapie, přistupuje se k chirurgickému řešení, nejčastěji k metodě transuretrální resekce prostaty (TURP). Jednou ze závažných až život ohrožujících komplikací transuretrální resekce prostaty je TURP syndrom. Tento algoritmus má za cíl řešitele seznámit s patofyziologií, rizikovými faktory vzniku, klinickými projevy, diagnostikou a následnou terapií tohoto syndromu. Na konci algoritmu by si měl být řešitel dále vědom skutečnosti, že k rozvoji tohoto syndromu může dojít jak akutně během výkonu, tak i v časném pooperačním období po zdánlivě nekomplikované operaci.

Kapnografie

Vladislav Nezval, Lucie Hajnová

Po krátkém teoretickém úvodu se v celkem 9 klinických situacích naučíte rozpoznat základní artefakty a patologické stavy na kapnografické křivce. Mimo jiné si vysvětlíme význam metody jak v úvodu do celkové anestezie, tak při kardiopulmonální resuscitaci. Po zvládnutí tohoto algoritmu se budete moci spolehnout na tuto jednoduchou, avšak důležitou metodu monitorace ve svojí klinické praxi.


9. 8. 2021 ...sejdeme se u algoritmů...
virtuální pacient
interaktivní algoritmus
scénář
serious game
Zpět