Portál AKUTNĚ.CZ slaví 16. narozeniny!

Portál AKUTNĚ.CZ dnes slaví 16 let, co je na světě! Za tu dobu vám přinesl mnoho nových poznatků z akutní medicíny a ve své snaze neustává… a zde najdete další várku letošních algoritmů! Tentokrát se jedná o revize původních starších algoritmů, které byly zaměřeny na resuscitaci dětí i dospělých. Všechny prošly recenzním řízením a naplňují doporučené postupy Evropské reuscitační rady z roku 2021. Oslavte s námi narozeniny a zopakujte si, jak správně resuscitovat! 

Portálu AKUTNĚ.CZ přejeme do dalších let spoustu energie, vitality, čerstvých novinek, zajímavých informací, nadšených spolupracovníků, spokojených účastníků konference a hlavně zachráněných životů!

Ponořte se do nových virtuálních případů z klinické praxe! Zde jsou další 4 nové příběhy:

Basic Life Support u dítěte – 2021

prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, MUDr. Tereza Prokopová, Zuzana Hricišinová, Lenka Maková, Michal Malý
Akutní stavy u dětí přinášejí k již přítomnému stresu z akutní situace navíc emocionální složku pomoci dítěti. Pojďte si v klidu domova vyzkoušet možný reálný scénář pomoci dítěti, který je popsán v aktuálních doporučeních Evropské rady pro resuscitaci z roku 2021.

Maligní arytmie u dítěte – 2021

doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., MUDr. Tereza Bönischová, MUDr. Kateřina Popková, MUDr. Roman Kula, Barbora Pitmausová

Maligní arytmie jsou poruchy srdečního rytmu, které mohou vést k zástavě oběhu. U dětí vznikají obvykle v důsledku hereditárních syndromů jako je katecholaminy indukovaná polymorfní komorová tachykardie či syndrom dlouhého QT. Podívejte se na řešení této situace dle nejnovějších doporučených postupů ERC z roku 2021.

Resuscitace těhotné – 2021

doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., MUDr. Tereza Prokopová, Patrícia Bartolenová, Michaela Cipovová

I když se srdeční zástava u těhotné ženy vyskytuje vzácně, je to situace pro každého lékaře velmi nepříjemná. Příčinou může být například srdeční selhání, krvácení, poruchy koagulace nebo trauma. V následujícím algoritmu si vyzkoušíte základní i rozšířenou resuscitaci rodičky s důrazem na specifika resuscitace těhotné ženy dle doporučených postupů ERC z roku 2021.

Léčba tachyarytmie – 2021

MUDr. Hana Harazim, Ph.D., MUDr. Tereza Prokopová, MUDr. Tomáš Korbička, Petra Honková

Tachyarytmie jsou poruchy srdečního rytmu s tepovou frekvenci vyšší jak 100/min. Algoritmus je zaměřen na problematiku supraventrikulárních tachyarytmii a vychází z doporučených postupů ERC z roku 2021. Provází nas situací od vzniku SVT s úzkým QRS pravidelným rytmem až po deblokovaný flutter síní s převodem na komory 1 : 1.


18. 9. 2023 ...sejdeme se u algoritmů...
virtuální pacient
interaktivní algoritmus
scénář
serious game
Zpět