NOVÉ interaktivní algoritmy AKUTNĚ.CZ

Portál AKUTNĚ.CZ vám přináší dárek ke Dni dětí a začátku léta: dávku 9 zbrusu nových algoritmů, které vznikly během školního roku 2016/2017. Na jejich tvorbě, která trvala devět měsíců, se v rámci předmětu Samostatná práce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity podílely týmy lékařů a studentů. Všechny algoritmy také prošly recenzním řízením odborníkem na danou problematiku.

Ponořte se do nových virtuálních případů z klinické praxe! Všechny algoritmy z letošního roku najdete ZDE. Samostatné odkazy na jednotlivé algoritmy jsou níže.

Naštěstí ne každá rodička se setká s diagnózou HELLP syndromu. Nicméně se jedná o závažný stav, který je nutno včas poznat a léčit. Tým ve složení dr. Petr Štourač, Pavla Miřátská a Petr Zámečník vám představí kromě diagnózy a terapie i komplikace onemocnění, nutnost dalšího sledování a rizika pacientky do budoucna.

Pacient s náhlou příhodou břišní je často v péči anesteziologa z důvodu nutné operace. Pojďte se nyní podívat na ileus z pohledu chirurga. Případem zákeřného cévního ileu vás provede algoritmus od týmu dr. Kateřina Gajdošíková, Michal Sochor, Vendula Svobodová.

Pozor na výskyt arytmologických pacientů na operačním sále! Jak si poradit s peroperační sinusovou bradykardií, kdy požádat o pomoc kardiology a hlavně proč se nebát sáhnout po transvenózní stimulaci vás naučí dr. Jan Hudec, Roman Kula, Daniela Charwátová v algoritmu Kardiostimulace.

Perioperační komplikace typické pro operace oka si zažijete téměř na "vlastní kůži"  díky autorům dr. Jitka Chlupová, Adam Lužák, Lukáš Majerčák, Barbora Žajdlíková. Jaké zásady je nutné dodržovat při anestezii u oftalmologických zákroků, co je to okulokardiální reflex a proč mít vždy připravený atropin? Odpovědi najdete při řešení algoritmu Penetrující poranění oka.

Pacienti s termickými traumaty představují náročnou výzvu už od přednemocniční péče, přes primární ošetření, opakované převazy, transplantaci, terapii komplikací až po rehabilitaci. Pohled do zákulisí specializovaného popáleninového centra vám přináší tým dr. Monika Zamborská, Václav Vafek, Igor Ferenčák v algoritmu Popálenina.

Správně a úspěšně provedenou kardiopulmonální resuscitací naše snaha o záchranu života pacienta nikdy nekončí. Stejně podstatnou úlohu hraje i následná Poresuscitační péče, která snižuje výskyt komplikací a zlepšuje neurologický outcome pacienta. Jak ji provádět vám ukáže tým dr. Olga Smékalová, Veronika Machalová, Tereza Novotná.

Anesteziolog a pacient se nesetkávají jen na operačním sále, ale nedílnou součástí anesteziologické péče je i Předoperační vyšetření a kompenzace pacienta. Algoritmus od týmu dr. Ivo Křikava, Radovan Lamoš, Martin Kovář vás zavede do anesteziologické ambulance v jednom velmi rušném dni, kdy budete řešit několik komplikovaných pacientů.

Endokrinologická problematika byla zatím v rámci interaktivních algoritmů opomíjena. "První vlaštovkou" na tomto poli je algoritmus Tyreotoxikóza od týmu autorů dr. Hana Harazim, Denisa Ölveczká, Tereza Tesaříková. Jak postupovat při laboratorní diagnostice poruch štítné žlázy a jak se rozhodovat při léčbě? A co dělat při tyreotoxiké krizi? Odpovědi na tyto i další otázky vám pomůže najít příběh naší pacientky s hypertreózou.

Triage a traumaplán představují základní pilíře nutné pro praxi lékaře urgentní medicíny. Naučte se i vy, jak správně třídit zraněné při dopravní nehodě v algoritmu od autorského týmu dr. Martin Polášek, Veronika Sochorová, Michaela Spoustová.


1. 6. 2017 ...sejdeme se u algoritmů...
virtuální pacient
interaktivní algoritmy
Problem Based Learning
PBL
Zpět