NOVÉ interaktivní algoritmy AKUTNĚ.CZ 2021 - vol.3

Portál AKUTNĚ.CZ vám jako dárek k Halloweenu přináší poslední dva dokončené letošní virtuální pacienty. Doplňují tak celkem 18 zbrusu nových algoritmů, které vznikly během školního roku 2020/2021. Na jejich tvorbě, která trvala devět měsíců, se v rámci předmětu Samostatná práce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity podílely týmy 35  lékařů a 27 studentů.

Všechny algoritmy také prošly recenzním řízením odborníkem na danou problematiku. Tvorba algoritmů byla, stejně jako vše ostatní, ovlivněna celosvětovou pandemií. Tvůrčí týmy vše zvládly na výbornou, přestože byl do značné míry omezen osobní kontakt. Těšíme se na příští rok, další algoritmy a na vás,příznivce portálu AKUTNĚ.CZ. Tentokrát snad již v tradičním tvůrčím procesu.

Ponořte se do nových virtuálních případů z klinické praxe! Tady najdete celkem 18  nových interaktivních algoritmů roku 2021, zde jsou ty dva nejnovější:

Anestezie u pacienta s orofaciálním rozštěpem

Michaela Richtrová, Petr Štourač, Jana Šoltysová, Michal Reška

Rozštěpy obličeje patří mezi nejčastější vrozené vývojové vady. Prvotní zachycení je možné již prenatálním screeningovým vyšetřením a jejich nález není indikací k ukončení těhotenství. Současné možnosti léčby zabezpečují malý, téměř žádný hendikep v dospělosti. Chirurgická léčba a anesteziologické řešení těchto vad má svá specifika. Algoritmus seznámí řešitele s průběhem léčby pacienta s celkovým rozštěpem, provede jej perioperačním managementem jednotlivých rekonstrukčních výkonů a obeznámí jej s multioborovým přístupem k dané problematice.

Regionální anestezie u dospělých

Ivo Křikava, Marta Juřeníková, Jana Pastoreková, Olha Ihnatenko

Regionální anestézie je čím dal víc preferovanou metodou v anesteziologii. Přináší spoustu výhod pro pacienta v perioperačním a postoperačním období. Jedním z předpokladu provedení regionální anestezii je dobrá znalost topografické anatomii dané oblasti, práce z ultrazvukem, znalost základních indikaci a kontraindikaci jednotlivých blokád a rozpoznání možných komplikaci. Algoritmus má za cíl provést řešitele možnostmi RA horních končetin spolu s provedením a řešení případných komplikaci.


31. 10. 2021 ...sejdeme se u algoritmů...
virtuální pacient
interaktivní algoritmus
scénář
serious game
Zpět