NOVÝ interaktivní algoritmus AKUTNĚ.CZ: Anestezie COVID-19 pozitivního pacienta

Portál AKUTNĚ.CZ vám přináší již druhý expresní rychlostí vytvořený algoritmus věnovaný problematice koronavirové infekce: Anestezie COVID-19 pozitivního pacienta. Na jeho vzniku se podílel tým lékařek portálu AKUTNĚ.CZ: MUDr. Deana Slovjaková a MUDr. Eva Klabusayová. 

při jeho tvorbě byly respektovány doporučení České společnosti intenzivní medicíny a Australian Society of Anesthesiologists. Algoritmus byl recenzován dr. Kutějem z FN Ostrava.

Počet pacientů nakažených COVID-19 celosvětově dále narůstá. Riziko přenosu nákazy z pacienta na zdravotnický personál je vysoké, zejména pak při procesech generujících aerosol, jakým je například intubace. Anestezie COVID-19 pozitivních pacientů má svá specifika, kterými je nutné se řídit, jak pro bezpečnost pacienta, tak pro bezpečnost zdravotnického personálu. Algoritmus provede řešitele základními kroky přípravy anesteziologického týmu a pracoviště, správným použitím osobních ochranných pomůcek a nekomplikovaným zajištěním dýchacích cest u COVID-19 pozitivního pacienta podstupujícího výkon v celkové anestezii.


Anestezie COVID-19 pozitivního pacienta

2020

Počet pacientů nakažených COVID-19 celosvětově dále narůstá. Riziko přenosu nákazy z pacienta na zdravotnický personál je vysoké, zejména pak při procesech generujících aerosol, jakým je například intubace. Anestezie COVID-19 pozitivních pacientů má svá specifika, kterými je nutné se řídit, jak pro bezpečnost pacienta, tak pro bezpečnost zdravotnického personálu. Algoritmus provede řešitele základními kroky přípravy anesteziologického týmu a pracoviště, správným použitím osobních ochranných pomůcek a nekomplikovaným zajištěním dýchacích cest u COVID-19 pozitivního pacienta podstupujícího výkon v celkové anestezii.

2020
COVID - 19
anestezie
bezpečnost
Zveřejněno: 6.4.2020

Recenze

MUDr. Martin Kutěj
lékař Kliniky anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Lékařská fakulta, Masarykova univerzita v Brně

V souvislosti s nákazou COVID-19 se dostala znovu do popředí také problematika ochrany anesteziologického personálu během jednotlivých fází celkové anestezie na operačním sále. Standardní postupy, zejména úvodu a vyvedení z celkové anestezie, jsou v případě COVID-19 pozitivního pacienta nevhodné a rizikové. Jednotlivá anesteziologická pracoviště byla nucena takřka přes noc připravit doporučené postupy a režimová opatření. Obdobně reagovaly odborné společnosti nejen v naší zemi. Díky jednoduchosti ve sdílení informací mohl každý anesteziolog obdržet v posledních měsících nepřeberné množství doporučení a rad, jak v různých situacích s COVID-19 pozitivním pacientem zacházet. Ne vždy tyto informace dávaly jasná doporučení aplikovatelná v místních reáliích.

Algoritmus připravený týmem AKUTNE.CZ předkládá čtenáři jednoduše a zřetelně základní postup vedení celkové anestezie u COVID-19 pozitivního pacienta. Vychází zejména z platných doporučení našich odborných společností. Neklade si za cíl demonstrovat správné postupy ve všech možných situacích během péče o pacienta v celkové anestezii. Ty by měly vycházet z možností jednotlivých pracovišť, zkušeností anesteziologa a aplikací výše zmíněných doporučení.

Nechť je algoritmus inspirací pro vedoucí pracovníky úseků anestezie v přípravě doporučených postupů na jejich pracovištích, pro řadové anesteziology vodítkem k bezpečné práci a pro ostatní zdravotní personál ilustrací anesteziologické práce ve ztížených podmínkách.

Zdroje

Bezpečné používání osobních ochranných prostředků (OOP) při poskytování lůžkové zdravotní péče pacientům s COVID-19. In: csim.cz [online] 2020. [cit. 04-05-2020]. Dostupné z: https://csim.cz/covid-19/dokumenty/

Anaesthesia and caring for patients during the COVID-19 outbreak. In: asa.org [online] 2020. [cit. 04-05-2020]. Dostupné z: https://www.asa.org.au/wordpress/wp-content/uploads/News/eNews/covid-19/ASA_airway_management.pdf

Jonathan Chun-Hei Cheung, Lap Tin Ho, Justin Vincent Cheng, Esther Yin Kwan Cham, Koon Ngai Lam; Staff safety during emergency airway management for COVID-19 in Hong Kong. In: thelancet.com [online] 2020. [cit. 04-05-2020]. Dostupné z: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30084-9/fulltext

COVID-19 Airway managament. In: asa.org.au [online] 2020. [cit. 04-05-2020]. Dostupné z: https://asa.org.au/wordpress/wp-content/uploads/SAS-Covid-19-Infographics.pdf

Mengqiang Luo, Shumei Cao, Liqun Wei, Rundong Tang, Shu Hong, Renyu Liu, Yingwei Wang; Precautions for Intubating Patients with COVID-19. In: Anesthesiology [2020]. [cit. 04-05-2020]. Dostupné z: https://anesthesiology.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=2763451

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

SARS-CoV-2


7. 4. 2020 ...sejdeme se u algoritmů...
virtuální pacient
interaktivní algoritmus
scénář
serious game
COVID-19
pandémie
Zpět