MUDr. Michal Otáhal, Ph.D.


MUDr. Michal Otáhal, Ph.D.

vedoucí lékař urgentního příjmu, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze