prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA


prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc

adamus@akutne.cz


Algoritmy

Recenzent

Sborníky a publikace