Anestezie u hrudních operací

Pacient přichází před plánovanou plicní lobektomií pro adenokarcinom s lokalizací v pravém dolním laloku do anesteziologické ambulance. Jedná se o muže ve věku 55 let bez přidružených onemocnění. Anesteziolog indikuje terapeutické a diagnostické opatření, aby správnou přípravou pacienta před anestezií snížil riziko peroperačních a pooperačních komplikací a rozhodl, jakým způsobem bude zajištěna. Jaká předoperační vyšetření, kromě těch, která jsou již provedena, je vhodné ještě doplnit?
55
let
muž
DF
15 /min
TF
75 /min
TK
139/85 (103) mmHg
EKG
rytmus: sinusový
akce: pravidelná
frekvence 75/min
bez známek ischemie
Vyšetření
Praktický lékař - závěr: pacient kardiopulmonálně kompenzován, bez nachlazení, schopen operačního výkonu.

RTG S+P: Na skiagramu hrudníku v zadopřední projekci je tumorozní infiltrát dolního laloku vpravo, promítající se do pravého plicního hilu.
Glykémie
Gly
5,3  mmol/L
Krevní obraz
HGB
147  g/L
ERC
4,2  x1012/L
LEU
6,5  x109/L
PLT
278  x109/L
Glykémie
Odběr
Krevní obraz
Odběr