Peroperační embolie

64
let
muž
TF
79 /min
SpO2
94 %
TK
145/90 (108) mmHg
EKG
rytmus: sinusový
akce: pravidelná
frekvence 79/min
Krevní obraz
HGB
137  g/L
HTC
0,36
ERC
4,8  x1012/L
LEU
8,4  x109/L
PLT
263  x109/L
Iontogram
Na
144  mmol/L
K
4,2  mmol/L
Cl
107  mmol/L
Krevní obraz
Odběr
Iontogram
Odběr