Akutní pankreatitida

Muž s nadváhou, 55 let, bledý, apatický, zpocený, přivezen RZP pro náhle vzniklé, nesnesitelné bolesti v epigastriu s vyzařováním do zad. Udává nauzeu a opakované zvracení, přiznává zálibu v tučných jídlech a alkoholu. Pacienta jsme fyzikálně vyšetřili a odebrali stručnou anamnézu. Jaká vyšetření jako lékař/ka na ambulanci provedeme?
DF
18 /min
TF
102 /min
SpO2
95 %
TK
117/83 (94) mmHg
Vyšetření
TT = 37, 8 °C
Glykémie
Gly
7,0  mmol/L
Krevní obraz
HGB
137  g/L
HTC
0,36
ERC
4,8  x1012/L
LEU
8,4  x109/L
PLT
263  x109/L
Iontogram
Na
144  mmol/L
K
4,2  mmol/L
Cl
107  mmol/L
Glykémie
Odběr
Krevní obraz
Odběr
Iontogram
Odběr