Crush syndróm

Muž, 40 rokov, privalený lešením v stavebnej firme. Má zavalenú panvovú oblasť a obe dolné končatiny. Hmotnosť bremena je cca 150 kg. Na mieste ho nachádzajú spolupracovníci, ktorí sa vracajú z obedňajšej prestávky a nehodu nevideli. Na otázku: ,,Čo sa stalo? ", odpovedá, že spadol z výšky cca 3 m a zrútila sa naňho betónová stena s lešením. Zavalený bol približne 15 minút. Okamžite volajú záchrannú službu. Čo by do príchodu ZZS mali ďalej urobiť prítomní kolegovia?
40
let
muž