Kardiostimulace

V průběhu anesteziologické služby jste volán na chirurgický sál. Pacient je 65letý muž, normální tělesné konstituce. Léčí se s hypertenzí a s DM II. typu. Dále udává AIM před 5 lety. Alergie nemá. V odpoledních hodinách přivezen do nemocnice se silnými kolikovitými bolestmi břicha, zvracením a výrazně vzedmutým břichem. Chirurg indikuje revizi dutiny břišní pro suspektní ileózní stav. Jaký bude Váš postup v rámci úvodu do CA a zajištění DC?
DF
14 /min
TF
83 /min
SpO2
95 %
TK
157/103 (121) mmHg
EKG
rytmus: sinusový
akce: pravidelná
frekvence 83/min
Vyšetření
Bylo provedeno interní vyšetření.
OA: Pacient se léčí 20 let s hypertenzí. V roce 2007 mu byl diagnostikován DM II. typu. Před 5 lety prodělal AIM.
FA: Metformin 800 mg 3 x denně p.o., Betaloc 100 mg 1 x denně p.o.
Glykémie
Gly
8,2  mmol/L
Krevní obraz
HGB
136  g/L
PLT
227  x109/L
Iontogram
Na
144  mmol/L
K
3,9  mmol/L
Cl
110  mmol/L
Glykémie
Odběr
Krevní obraz
Odběr
Iontogram
Odběr