Ileus z pohledu chirurga

Do ambulance RZP přiváží 65letého muže s hematemezí, který si u úst přidržuje emetní misku s asi 200 ml zvratků s příměsí krve. Anamnéza bez pozoruhodností (hypertenze a hypercholesterolémie, vykouří asi 10 cigaret denně, alkohol přiznává příležitostně, alergie neguje). Odebereš krev - KO, CRP, jaterní enzymy, amylázy, ureu a kreatinin a ionty. Které vyšetření následně indikuješ?
DF
19 /min
TF
81 /min
SpO2
97 %
TK
129/75 (93) mmHg
Vyšetření
Pacient při vědomí, orientovaný, břicho v niveau, prohmatné, lehce citlivé v epigastriu, bez známek peritoneálního dráždění, poklep dif. bubínkový, peristaltika přítomna, játra a slezina nezvětšená. Nález per rectum v normě.
Glykémie
Gly
8,2  mmol/L
Krevní obraz
HGB
136  g/L
PLT
227  x109/L
Iontogram
Na
144  mmol/L
K
3,9  mmol/L
Cl
110  mmol/L
Glykémie
Odběr
Krevní obraz
Odběr
Iontogram
Odběr