Kardioanestezie

65letý pán byl přijat do nemocnice a hospitalizován na kardiologickém oddělení pro výraznou dušnost a stenokardii. Udává, že potíže má od loňského roku, ale výrazně se zhoršily v posledních třech měsících. Nejvíc se projeví po výstupu do 2. patra nebo chůze cca 150 m, musí se zastavit a čekat cca 2 min až se mu uleví a pak může pokračovat. Synkopy nemívá. U pacienta jsme odebrali kompletní anamnézu a provedli fyzikální vyšetření. Jaké komplikace v současné době ohrožují daného pacienta na životě nejvíce?
65
let
muž
DF
19 /min
TF
86 /min
Vyšetření
OA: ICHS, CHOPN, HT, AoS
RA: otec zemřel v 65 letech na AIM
FA: Tritace 5 mg, Stacyl 100 mg, FullHale, Torvacard 20 mg
Abúzus: krabička cigaret denně, alkohol příležitostně
Objektivně: vigilní, lucidní, spolupracuje, bez klidové dušnosti, ikteru či cyanózy; BMI 30,5
plíce: mírné exspirační vrzoty
srdce: otupená I. ozva, systolický šelest na hrotu, ví o něm od dětství, sledován u svého doktora
DKK: bez otoků, pulzace na periferii je přítomná
Glykémie
Gly
4,4  mmol/L
Krevní obraz
HGB
118  g/L
HTC
0,45
ERC
4,5  x1012/L
LEU
15,7  x109/L
PLT
250  x109/L
Iontogram
Na
130  mmol/L
K
4,4  mmol/L
Cl
102  mmol/L
Mg
1,1  mmol/L
Ca
2,3  mmol/L
P
1,2  mmol/L
Glykémie
Odběr
Krevní obraz
Odběr
Iontogram
Odběr