Kardioanestezie


Smyslem algoritmu Kardioanestezie je poukázat na specifika tohoto oboru, se kterými se běžně anesteziolog nesetká. Jednou ze zvláštností je využití MTO (mimotělního oběhu) pri kardiochirurgických výkonech. Součástí jsou i operace na otevřeném hrudníku, aplikace plegických roztoků, preparace cév či přišití epimyokardiální elektrody.

2019
kardiochirurgický výkon
kardioplegie
extrakorporální oběh
anestezie
Zveřejněno: 21.5.2019

Recenze

MUDr. Boris Vidinský
Lékař, Kardiovaskulární klinika, Campus Bad Neustadt an der Saale, Německo

I navzdory pokroku v intervenční kardiologii patří nadále kardiochirurgické zákroky na koronárních cévách a aortální chlopni k vitálním operacím, které denně pomáhají tisícům pacientů nadále žít plnohodnotný život. Na zabezpečení co nejlepšího výsledku zákroku je nutná důkladná předoperační příprava pacienta, maximální koncentrace počas zákroku a profesionální starostlivost na jednotce intenzivní péče. Algoritmus je založen na konkrétním případu pacienta s aortální stenózou a kritickou ischemickou chorobou srdeční a poukazuje na rozhodující body v perioperační péči o kardiochirurgického pacienta. Důraz je kladen na pragmatický přístup k výběru předoperačních vyšetření s následným poukázáním na důležité aspekty při anesteziologické péči o pacienta na mimotělním oběhu. Je nutné podotknout, že stejně jako při nekardiochirurgických anesteziích v jiných oborech, i při kardioanestezii jsou možné různé anesteziologické techniky. Co je však důležité, je souhra všech členů týmu, dodržení interních postupů a společná taktika pri nástupu kritické události. Algoritmus cíleně popisuje vitální události počas anesteziologické péče o kardiochirurgického pacienta a představuje jejich strukturované řešení.

Zdroje

WAGNER, Robert. Kardioanestezie a perioperační péče v kardiochirurgii. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-1920-7.

BROWN, David L. Cardiac intensive care. Third edition. Philadelphia, Pa: Elsevier, [2019]. ISBN 978-0-323-52993-8.

SEMRÁD, Michal. Cardiovascular surgery. Prague: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2465-5

MÁLEK, Jiří. Praktická anesteziologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3642-6.

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Chirurgie perikardu

Algoritmy