Tenzní pneumotorax


Mladý sportovec Michal byl se svým kamarádem jezdit freeride na kolech. Michal přecenil své síly a měl nehodu, při které si způsobil tenzní pneumotorax. V tomto algoritmu se naučíme, jak v takové situaci postupovat. V první části budeme v roli Michalova kamaráda podávat první pomoc. Potom se vcítíme do lékaře ZZS a ukážeme si, jak je tento stav potřeba řešit ještě před tím, než dopravíme pacienta do nemocnice. Nakonec budeme jako lékaři na urgentním příjmu pokračovat v terapii pneumotoraxu.

2020
tenzní pneumotorax
torakocentéza
hrudní drenáž
Zveřejněno: 8.5.2020

Recenze

doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Česká republika

Traumatický tenzní pneumotorax je život ohrožující stav. Pokud je ale správně rozpoznán, je dobře léčitelný na urgentním příjmu i v přednemocniční neodkladné péči. Vypracovaný edukační algoritmus popisuje na vzorové kazuistice správný diagnosticko-terapeutický postup od úrazového děje v terénu až do léčby v nemocnici. Jsou v něm zahrnuty všechny důležité rozhodovací momenty a postupy podle aktuálních doporučení. Obsahuje jasné správné odpovědi a nesprávné odpovědi reprezentují nejčastější dilemata a méně vhodné postupy. Nezahlcuje množstvím deskriptivních dat, ale inspiruje k dalšímu podrobnějšímu studiu jednotlivých kroků. Videodokumentace je instruktivní a výborně doplňuje psaný text. Gratuluji autorům k vytvoření perfektní výukové pomůcky.

Zdroje

ŠEVČÍK, Pavel a Martin MATĚJOVIČ, ed. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, c2014. ISBN 978-80-749-2066-0.

Související algoritmy

Externí odkazy

Wikiskripta

Pneumotorax

Algoritmy